powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Elektronička pošta (10282 views - Business & Office)

Elektronička pošta, e-pošta ili e-mail (eng. electronic mail) prijenos je tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najčešće Interneta.
Go to Article

Youtube


  

Elektronička pošta

Elektronička pošta

Elektronička pošta

Elektronička pošta, e-pošta ili e-mail (eng. electronic mail) prijenos je tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najčešće Interneta.

Klijent e-pošte

Za čitanje (i slanje) elektroničke pošte rabimo programe koje zovemo klijenti e-pošte. Ti programi mogu biti tekstualni (npr. mutt, elm, alpine) ili grafički (npr. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook).

Svaki od korisnika elektroničke pošte ima svoju e-adresu koja ima oblik ime_pošiljatelja@ime_domene, npr. ihorvat@mojatvrtka.hr i ivan.horvat@example.com.

Klijenti e-pošte uključuju uređivač teksta za sastavljanje poruka čijom primjenom se poruka priprema za slanje. Pripremljenim porukama pošiljatelj može dodati priloge u obliku različitih datoteka. Poruka se šalje primatelju na temelju njegove e-adrese. Poruka se može poslati jednom ili više primatelja odjednom, zbog čega je elektronička pošta vrlo učinkovit način komunikacije u skupini.

Na Internetu se za slanje e-pošte najčešće koristi protokol SMTP, a za preuzimanje e-pošte iz elektroničkog poštanskog sandučića najčešće se koriste protokoli POP3 i IMAP.

Zaglavlja poruke

Svaka poruka je precizno oblikovana (tj. definiran je format kako treba izgledati svaka e-mail poruka). Poruke se sastoje od zaglavlja i tijela (header i body).

Praktično svaka poruka ima sljedeća zaglavlja:

 • From: e-mail adresa pošiljatelja
 • To: e-mail adresa primatelja
 • Subject: kratak naslov poruke (predmet poruke)

Sljedeća zaglavlja su moguća (ali ne nužna, vidi RFC 4021 za više detalja/zaglavlja):

 • Date: vrijeme slanja poruke (lokalno, na računalu s koga se šalje)
 • Cc: carbon copy, tj. kome se poruka proslijeđuje na uvid (kopija poruke)
 • Bcc: blind carbon copy, poruka se proslijeđuje na uvid, ali tako da to ni primatelj(i) poruke ni njene kopije ne znaju
 • Received: informacija koju generira e-mail poslužitelj, služi za praćenje
 • Content-Type: kako poruka treba biti prikazana, najčešće je to MIME tip
 • Reply-To: e-mail adresa na koju treba odgovoriti (ako se razlikuje od one u To: zaglavlju)
 • References: identifikacijski broj poruke, i poruke čiji je ova poruka odgovor, itd...
 • In-Reply-To: identifikacijski broj poruke čiji je ova poruka odgovor
 • X-Face: mala ikona

E-mail attachment

E-mail attachment (hrv. prilog uz elektroničku poštu) je računalna datoteka koja se šalje zajedno s nekim e-mailom ("priložena" je uz poruku). Datoteka može biti poslana kao zasebna poruka, međutim, danas je općeprihvaćeno da se šalje kao dio poruke uz koju je priložena.

Prijenos poruka

Poslane poruke se čuvaju u elektroničkom poštanskom sandučiću primatelja, koji se nalazi na poslužitelju elektroničke pošte sve dok se primatelj ne poveže na mrežu i dok ne preuzme poruke na svoje računalo. Nakon čitanja, poruka se može pohraniti u obliku tekstualne datoteke, ispisati, obrisati ili proslijediti na druge adrese e-pošte. Gotovo svi poslužitelji internetskih usluga u svojoj ponudi imaju i servis E-pošte.

Od početka 21. stoljeća sve se više koristi i webmail – korištenje e-pošte putem web-preglednika.

Moderna uporaba elektroničke pošte

Elektronička pošta je veoma koristan i moćan alat u poslovnom svijetu. Danas je praktički nemoguće zamisliti modernog menadžera koji ne koristi internet a s time i e-mail. Elektronička pošta u poslovnom svijetu koristi se za dogovaranje sastanaka, slanje dopisa i raznih dokumenata unutar poduzeća ili sa vanjskim partnerima. Kako se mogu slati i datoteke raznih formata (multimedijalne datoteke), e-mail se uvelike koristi i kao sredstvo oglašavanja. Ali treba napomenuti da to ima i lošu stranu, jer uz razne oglase koji nam stižu vrlo često se nađe i tzv. junk mail ili spam, što je ustvari beskorisna pošta kao i ona koju dobivamo u naš stvarni poštanski pretinac, samo kod e-pošte postoji opasnost od računalnih virusa i sličnih sadržaja koji mogu nanijeti štetu.[1]

Vidi još

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Elektronička pošta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D