powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Grablje (6502 views - Nature & Plants)

Grablje, jednostavna hortikulturna alatka namijenjena (grabljanju), odnosno prikupljanju trave i lišća, prilikom radova u voćnjacima i livadama ili poravnavanju gredica u vrtovima, poljima i cvjetnjacima. Sastoje se od dugačke drvene drške i nazubljenog drvenog ili metalnog dijela nasađenom na drugom kraju drške. Grablje se danas rade od različitih materijala, a uz drvo mogu biti metalne ili plastične, kao i ovisno o namjeni duže ili kraće.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Grablje

Grablje

Ovo je glavno značenje pojma Grablje. Za druga značenja, pogledajte Grablje (razdvojba).

Grablje, jednostavna hortikulturna alatka namijenjena (grabljanju), odnosno prikupljanju trave i lišća, prilikom radova u voćnjacima i livadama ili poravnavanju gredica u vrtovima, poljima i cvjetnjacima. Sastoje se od dugačke drvene drške i nazubljenog drvenog ili metalnog dijela nasađenom na drugom kraju drške. Grablje se danas rade od različitih materijala, a uz drvo mogu biti metalne ili plastične, kao i ovisno o namjeni duže ili kraće.

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Grablje


This article uses material from the Wikipedia article "Grablje", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant