powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Računalni šah (7512 views - Entertainment)

Računalni šah - sklopovlje (posebna računala i programska podrška sposobna igrati šah. Računalni šah pruža mogućnosti igračima vježbati i kad je ljudski protivnik odsutan te proviđa mogućnost rašllambe, zabave i uvježbavanja. Približno oko 2005. godine, šahovski softver je spobona pobijediti i najbolje ljudske igrače. Ipak, smatra se da nije vjerojatno da će računala ikad rješavati šah zbog njegove komputacijske složenosti.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Računalni šah

Računalni šah

Računalni šah - sklopovlje (posebna računala i programska podrška sposobna igrati šah. Računalni šah pruža mogućnosti igračima vježbati i kad je ljudski protivnik odsutan te proviđa mogućnost rašllambe, zabave i uvježbavanja. Približno oko 2005. godine, šahovski softver je spobona pobijediti i najbolje ljudske igrače. Ipak, smatra se da nije vjerojatno da će računala ikad rješavati šah zbog njegove komputacijske složenosti.

VidiThis article uses material from the Wikipedia article "Računalni šah", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment