powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Farmacija (7531 views - Medical & Health)

Farmacija (ljekarništvo ili apotekarstvo; od grčki φάρμακον = lijek) je znanost, koja se bavi pronalaženjem, oblikovanjem i izradom lijekova, ljekovitih pripravaka te praćenjem i bilježenjem njihovih učinaka i nuspojava.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Farmacija

Farmacija

Farmacija

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Georges Jansoone).

Farmacija (ljekarništvo)

Ljekarna iz 19. stoljeća u Ravenni.
Znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Farmacija (ljekarništvo ili apotekarstvo; od grčki φάρμακον = lijek) je znanost, koja se bavi pronalaženjem, oblikovanjem i izradom lijekova, ljekovitih pripravaka te praćenjem i bilježenjem njihovih učinaka i nuspojava.

Razvoj farmacije u Hrvatskoj

Još se u Bibliji spominje "osoba koja spravlja lijek", a odvojena je od liječnika. No, u starom vijeku i ranom srednjem vijeku, medicina i farmacija bile su smatrane istom vještinom. Godine 1240., zakonski je propisano odvajanje farmaceutske od medicinske struke. Farmaceut je, prema tom zakonu, osoba koja izrađuje lijek, prema poznatom i određenom receptu. Rad farmaceuta nadgleda liječnik. Zlatno doba farmacije je upravo srednji vijek i renesansa (alkemičari, razne škole za pripravu otrova) U Hrvatskoj se farmacija počela jače razvijati početkom 19. stoljeća, iako se farmaceutska vještina učila u sklopu Sveučilišta u Zagrebu još od njegovog osnutka. Godine 1882. otvoren je Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, kao 4. samostalni fakultet na Sveučilštu i do danas je ostao jedini fakultet toga smjera u Hrvatskoj.

Podjela farmacije

Farmacija se dijeli na mnogo područja i grana, a ovo su samo neka od njih:

Bilješke i literatura

Vanjske poveznice

Mrežna mjesta
This article uses material from the Wikipedia article "Farmacija", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical