powered by CADENAS

Social Share

Odvijač (22354 views - Tooling)

Odvijač je vrsta ručnog alata koji služi za zavijanje i odvijanje vijaka. Sastoji se od metalnog dijela koji dolazi u dodir sa vijcima i plastičnog dijela koji omogućava bolje držanje u ruci. U kontinenalnim dijelovima Hrvatske se najčešće naziva šrafciger (od njemačkog:Schraubenzieher) a u Primorskoj Hrvatskoj se najčešće koristi izraz kacavida (od talijanskog:cacciavite). Odvijače razlikujemo na više načina: prema izgledu glave - sa križnom ili ravnom glavom prema upotrebi - odvijači za odvijanje vijaka, električni odvijači i sl. Rad sa odvijačem treba prilagoditi tako da vrh glave odvijača odgovara profilu glave vijka jer jedino onda se kvalitetno koristi ova vrsta alata.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Odvijač

Odvijač

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Odvijač

Odvijač je vrsta ručnog alata koji služi za zavijanje i odvijanje vijaka. Sastoji se od metalnog dijela koji dolazi u dodir sa vijcima i plastičnog dijela koji omogućava bolje držanje u ruci.

U kontinenalnim dijelovima Hrvatske se najčešće naziva šrafciger (od njemačkog:Schraubenzieher) a u Primorskoj Hrvatskoj se najčešće koristi izraz kacavida (od talijanskog:cacciavite).

Odvijače razlikujemo na više načina:

  • prema izgledu glave - sa križnom ili ravnom glavom
  • prema upotrebi - odvijači za odvijanje vijaka, električni odvijači i sl.

Rad sa odvijačem treba prilagoditi tako da vrh glave odvijača odgovara profilu glave vijka jer jedino onda se kvalitetno koristi ova vrsta alata.This article uses material from the Wikipedia article "Odvijač", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing