powered by CADENAS

Social Share

As (12004 views - Game & Play & Gamification)

As je igraća karta. U većini igara as je najjača karta. U nekim igrama as može biti i najniža karta, odnosno, igrač može birati vrijednost, npr. u ajncu as može vrijediti 1 ili 11. As je označen jednim simbolom odgovarajuće boje u sredini karte, a ovisno o izvedbi, manji simbol se može nalaziti u kutovima karte, uz koji ide i oznaka A. Najčešće se na pik asu nalaze podaci o proizvođaču.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

As

As

Ovo je glavno značenje pojma As. Za druga značenja, pogledajte As (razdvojba).

As je igraća karta. U većini igara as je najjača karta.

U nekim igrama as može biti i najniža karta, odnosno, igrač može birati vrijednost, npr. u ajncu as može vrijediti 1 ili 11.

As je označen jednim simbolom odgovarajuće boje u sredini karte, a ovisno o izvedbi, manji simbol se može nalaziti u kutovima karte, uz koji ide i oznaka A. Najčešće se na pik asu nalaze podaci o proizvođaču.


Karte s oznakama u sva 4 kuta Karte s oznakama u dijagonalnim kutovima Karte bez oznaka u kutovima


This article uses material from the Wikipedia article "As", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank