powered by CADENAS

Social Share

Zenerova dioda (13520 views - Electronics & PCB Engineering)

Zenerova dioda je silicijeva poluvodička dioda izvedena tako da je u probojnom području probojni napon relativno neovisan o promjeni struje, pa se rabi za stabilizaciju i ograničavanje napona. Nazvana je po američkom znanstveniku Clarenceu Zeneru koji je porast vodljivosti u reverzno polariziranoj diodi izvedenoj od jako dopiranog poluvodiča objasnio tuneliranjem elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu. Ova je pojava nazvana Zenerov učinak i dominira u diodama s probojnim naponom ispod 5 V. Za diode s većim probojnim naponima postaje sve značajniji lavinski učinak, pojava da se elektroni u električnom polju ubrzaju toliko da udarom iz valentne vrpce izbijaju nove elektrone, međutim uobičajeno je da se i takve diode također zovu Zenerove, dok se naziv lavinska dioda rabi samo za mnogo više napone. Kod Zenerovog učinka temperaturni koeficijent je negativan, a kod lavinskog je pozitivan, pa je temperaturni koeficijent najmanji za diode s probojnim napon oko 5 V jer su oba učinka podjednaka.
Go to Article

Zenerova dioda

Zenerova dioda

Zenerova dioda je silicijeva poluvodička dioda izvedena tako da je u probojnom području probojni napon relativno neovisan o promjeni struje, pa se rabi za stabilizaciju i ograničavanje napona.

Nazvana je po američkom znanstveniku Clarenceu Zeneru koji je porast vodljivosti u reverzno polariziranoj diodi izvedenoj od jako dopiranog poluvodiča objasnio tuneliranjem elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu. Ova je pojava nazvana Zenerov učinak i dominira u diodama s probojnim naponom ispod 5 V. Za diode s većim probojnim naponima postaje sve značajniji lavinski učinak, pojava da se elektroni u električnom polju ubrzaju toliko da udarom iz valentne vrpce izbijaju nove elektrone, međutim uobičajeno je da se i takve diode također zovu Zenerove, dok se naziv lavinska dioda rabi samo za mnogo više napone.

Kod Zenerovog učinka temperaturni koeficijent je negativan, a kod lavinskog je pozitivan, pa je temperaturni koeficijent najmanji za diode s probojnim napon oko 5 V jer su oba učinka podjednaka.This article uses material from the Wikipedia article "Zenerova dioda", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics