powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Vlak (21202 views - Transportation - Air Water Earth)

Vlak je naziv za skup željezničkih vozila, koji se kreću po tračnicama. Vlak je sastavljen od jedne ili više lokomotiva (vučnih vozila) i jednog ili više vagona (vučenih vozila).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Vlak

Vlak

Vlak je naziv za skup željezničkih vozila, koji se kreću po tračnicama. Vlak je sastavljen od jedne ili više lokomotiva (vučnih vozila) i jednog ili više vagona (vučenih vozila).

Podjela po vrsti vlaka

U osnovi razlikujemo:

Podjela po vrsti pogona vlaka

U daljnjoj podijeli mogu se podijeliti prema vrsti pogona što se u stvari odnosi na vrstu pogona lokomotive (vučnog vozila) tako da u osnovi možemo razlikovati:

Vuča vlakova se može vršiti i kombinirano, npr. dizelska i električna lokomotiva u paru. Ovo se primjenjuje, kada je potrebna jača sila, npr. na prugama, koje imaju veliki uspon i gdje jedno vučno vozilo nije dovoljno.

Motorni vlak

Posebna vrsta vlaka je motorni vlak, koji služi samo za prijevoz putnika.

Vlak velike brzine

Pod pojmom vlaka velike brzine , (eng. highspeed train, fr. Train a grande vitesse, de. Hochgeschwidigkeitszug) se obično podrazumijeva vlak, kojemu je prosječna brzina vožnje 200 i više km/h.

GalerijaThis article uses material from the Wikipedia article "Vlak", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht