powered by CADENAS

Social Share

Prikolica (15140 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Prikolica je vučeno priključno vozilo koje je predviđeno da bude priključeno vučnom motornom vozilu. Ima jednu ili više osovina sa kotačima koje mogu biti neupravljive, upravljive i samoupravljive, dok kotači na osovini mogu biti jednostruki i dvostruki. Prikolice se mogu podijeliti na: prikolice motorkotača prikolice autobusa prikolice automobila prikolice za prijevoz tereta (prikolice na kamionima i tegljačima - šleperima) specijalne prikolice za prijevoz tereta (kontejneri, teret u tekućem stanju, živa stoka...)Prikolice za prijevoz tereta Prostor za ukrcaj tereta kod prikolica je u obliku sanduka sa jednom ili više bočnih stranica koje se otvaraju i na taj način omogućavaju istovar i utovar tereta. Nosivost ovih prikolica se kreće od 3-50 tona.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Prikolica

Prikolica

Prikolica

Prikolica je vučeno priključno vozilo koje je predviđeno da bude priključeno vučnom motornom vozilu. Ima jednu ili više osovina sa kotačima koje mogu biti neupravljive, upravljive i samoupravljive, dok kotači na osovini mogu biti jednostruki i dvostruki.

Prikolice se mogu podijeliti na:

Prikolice za prijevoz tereta Prostor za ukrcaj tereta kod prikolica je u obliku sanduka sa jednom ili više bočnih stranica koje se otvaraju i na taj način omogućavaju istovar i utovar tereta. Nosivost ovih prikolica se kreće od 3-50 tona.This article uses material from the Wikipedia article "Prikolica", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus