powered by CADENAS

Social Share

Pješak (šah) (15578 views - Game & Play & Gamification)

Pješak je naziv za šahovsku figuru, kojih na početku partije šaha ima 16, 8 bijelih i 8 crnih. Pješaci u partiji šaha imaju 4 moguća načina kretanja: jedno polje naprijed (ako im put nije zapriječen) dva polja naprijed (ako im je to prvi potez, i ako im put nije zapriječen) jedno polje u koso, ako se na tome polju nalazi protivnička figura (uzimanje protivničke figure) jedno polje u koso, uzimanje protivničkog pješaka en passant‎ (u prolazu)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pješak (šah)

Pješak (šah)

Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pješak

Pješak je naziv za šahovsku figuru, kojih na početku partije šaha ima 16, 8 bijelih i 8 crnih.

Pješaci u partiji šaha imaju 4 moguća načina kretanja:

  1. jedno polje naprijed (ako im put nije zapriječen)
  2. dva polja naprijed (ako im je to prvi potez, i ako im put nije zapriječen)
  3. jedno polje u koso, ako se na tome polju nalazi protivnička figura (uzimanje protivničke figure)
  4. jedno polje u koso, uzimanje protivničkog pješaka en passant‎ (u prolazu)

Promocija

Pješak koji dođe do 8. reda na ploči, biva promoviran u figuru po želji igrača (obično kraljicu, kako je to najjača figura), osim naravno kralja, koji može biti samo jedan.This article uses material from the Wikipedia article "Pješak (šah)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank