powered by CADENAS

Social Share

Skakač (17602 views - Game & Play & Gamification)

Skakač je naziv za šahovsku figuru koja se kreće u obliku slova L Bijeli i crni skakač. Prikaz kretanja (mogućih poteza) skakača: Skakač (kolokvijalno se naziva i "konj") može skakati, tj. za razliku od topa, lovca i kraljice, može biti okružen drugim figurama, ali svejedno može "pobjeći".
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank