powered by CADENAS

Social Share

Lovac (šah) (15876 views - Game & Play & Gamification)

Lovac je naziv za šahovsku figuru koja se kreće dijagonalo po cijeloj šahovskoj ploči u domeni boje svog polja, crno ili bijelo. Na početku igre svaki igrač ima dva lovca za crno i bijelo polje. Lovac druge figure uzime u pravcu svoga kretanja i ne može preskakati figure poput skakača.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank