powered by CADENAS

Social Share

Shinkansen (19915 views - Transportation - Air Water Earth)

Shinkansen (jpn. 新幹線, しんかんせん, doslovno značenje je "nova magistrala") je mreža vlakova velikih brzinâ u Japanu čiji su operator četiri kompanije Grupe japanskih željeznica (Japan Railways, JR). Od puštanja u promet 1964. godine mreža se proširila na oko 2459 km i povezuje većinu velikih gradova na otocima Honshu i Kyushu, a vlakovi postižu brzine i do 300 km/h.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Shinkansen

Shinkansen

Shinkansen (jpn. 新幹線, しんかんせん, doslovno značenje je "nova magistrala") je mreža vlakova velikih brzinâ u Japanu čiji su operator četiri kompanije Grupe japanskih željeznica (Japan Railways, JR). Od puštanja u promet 1964. godine mreža se proširila na oko 2459 km i povezuje većinu velikih gradova na otocima Honshu i Kyushu, a vlakovi postižu brzine i do 300 km/h.

Serije vlakova

 • JR 0 - maksimalna brzina: 220 km/h
 • JR 100 - maksimalna brzina: 230 km/h
 • JR 200 - maksimalna brzina: 240 km/h
 • JR 300 - maksimalna brzina: 270 km/h
 • JR 400 - ("Mini-Shinkansen") maksimalna brzina: 240 km/h
 • JR 500 - maksimalna brzina: 300 km/h
 • JR 700 - maksimalna brzina: 285 km/h
 • JR 800 - maksimalna brzina: 260 km/h
 • JR N700 - maksimalna brzina: 300 km/h
 • JR N700-7000 - maksimalna brzina: 300 km/h
 • JR E1 - vlak, koji ima vagone na kat,maksimalna brzina: 240 km/h
 • JR E2 - maksimalna brzina: 275 km/h
 • JR E3 - ("Mini-Shinkansen") maksimalna brzina: 275 km/h
 • JR E3-2000 - ("Mini-Shinkansen") maksimalna brzina: 275 km/h
 • JR E4 - maksimalna brzina: 240 km/h
 • JR E5 - maksimalna brzina: 320 km/h
 • JR E6 - ("Mini-Shinkansen") maksimalna brzina: 320 km/h
 • JR E7 / W7 - maksimalna brzina: 260 km/h

Mjerni vlakovi

Postoje i mjerni vlakovi, koji su žute boje i koriste se pri raznim ispitivanjima linija velike brzine. Njihova boja je žuta i zovu se "Doctor Yellow".


Nedovršeni članak Shinkansen koji govori o željezničkom prometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Shinkansen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht