powered by CADENAS

Social Share

Trapez (geometrija) (26382 views - Basics)

Trapez je četverokut s jednim parom paralelnih suprotnih stranica. Stranice a i c nazivamo osnovicama, a b i d kracima trapeza. Opseg trapeza je: O=a+b+c+d. Površina trapeza je: P=m×h, gdje je m srednja linija (srednjica, koja je paralelna s osnovicama), koja se računa po formuli (a+c)/2, a h je visina. Vrste trapeza su: pravokutni (s dva prava kuta) i jednakokračni (s dva jednaka kraka). Kod jednakokračnih trapeza dijagonale su jednake. Jednakokračnim trapezima možemo opisati kružnicu. Tangencijalni trapez je trapez kojemu možemo upisati kružnicu. Njegove stranice tangente su na upisanu kružnicu u dodirnim točkama. Kod tog je trapeza zbroj nasuprotnih stranica jednak ( a + c = b + d ). Nedovršeni članak Trapez (geometrija) koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Trapez (geometrija)

Trapez (geometrija)

Trapez (geometrija)

Trapez je četverokut s jednim parom paralelnih suprotnih stranica. Stranice a i c nazivamo osnovicama, a b i d kracima trapeza.

Opseg trapeza je: O=a+b+c+d.

Površina trapeza je: P=m×h, gdje je m srednja linija (srednjica, koja je paralelna s osnovicama), koja se računa po formuli (a+c)/2, a h je visina.

Vrste trapeza su: pravokutni (s dva prava kuta) i jednakokračni (s dva jednaka kraka). Kod jednakokračnih trapeza dijagonale su jednake. Jednakokračnim trapezima možemo opisati kružnicu.

Tangencijalni trapez je trapez kojemu možemo upisati kružnicu. Njegove stranice tangente su na upisanu kružnicu u dodirnim točkama. Kod tog je trapeza zbroj nasuprotnih stranica jednak ( a + c = b + d ).
Nedovršeni članak Trapez (geometrija) koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Trapez (geometrija)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted