powered by CADENAS

Social Share

Kartica za proširenje (10828 views - Computer)

Kartica za proširenje je sklopovlje koje se ugrađuje u utoru ili rubni spojnik u matičnoj ploči računala, to novo sklopovlje dodanje novu funkciju računalnom sistemu. Nedovršeni članak Kartica za proširenje koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kartica za proširenje

Kartica za proširenje

Kartica za proširenje je sklopovlje koje se ugrađuje u utoru ili rubni spojnik u matičnoj ploči računala, to novo sklopovlje dodanje novu funkciju računalnom sistemu.


Nedovršeni članak Kartica za proširenje koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Kartica za proširenje", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software