powered by CADENAS

Social Share

Perilica rublja (26155 views - Interior Design)

Perilica rublja je ime za mehanički uređaj koji služi za pranje rublja: odjevnih predmeta, posteljine, ručnika itd. Ovaj termin se koristi za mašine koje rabe vodu kao osnovno sredstvo za pranje, za razliku recimo od suhog pranja ili kemijskog čišćenja gdje se rabe razne kemikalije, ili recimo kod pranja ultrazvukom. Jedan od prvih izumitelja perilice rublja na paru jest hrvat Petar Mišković. Izumio ju je i tako svojim kolegama rudarima prao odjeću i zarađivao. Tome je izumu pridonjela njegova žena Stane koreći ga kako treba izrađivati korisne stvari. Također postoje i perilice koje peru i suše rublje.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Perilica rublja

Perilica rublja

Perilica rublja je ime za mehanički uređaj koji služi za pranje rublja: odjevnih predmeta, posteljine, ručnika itd. Ovaj termin se koristi za mašine koje rabe vodu kao osnovno sredstvo za pranje, za razliku recimo od suhog pranja ili kemijskog čišćenja gdje se rabe razne kemikalije, ili recimo kod pranja ultrazvukom. Jedan od prvih izumitelja perilice rublja na paru jest hrvat Petar Mišković. Izumio ju je i tako svojim kolegama rudarima prao odjeću i zarađivao. Tome je izumu pridonjela njegova žena Stane koreći ga kako treba izrađivati korisne stvari.[1]


Također postoje i perilice koje peru i suše rublje.


  1. Alaska Mining Hall of Fame Foundation: Peter Miscovich (1885-1950) (engl.), objavljeno 2002., pristupljeno 17. travnja 2015.


This article uses material from the Wikipedia article "Perilica rublja", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art