powered by CADENAS

Social Share

Kralj (šah) (14592 views - Game & Play & Gamification)

Kralj je naziv za šahovsku figuru, koje postoje dvije na šahovskoj ploči, jedna je bijela, a jedna crna. Kralj u partiji šaha ima dva moguća načina kretanja: 1. jedno polje u bilo koju stranu (ako mu put nije zapriječen) 2. rokada ili rošada (istovremeno pomicanje kralja i topa – ako im je to prvi potez, i ako im put nije zapriječen)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kralj (šah)

Kralj (šah)

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank