powered by CADENAS

Social Share

Deblo (8938 views - Nature & Plants)

Deblo je glavna drvenasta os stabla, koja podržava grane i poveznica je između korijenovog sustava i krošnje. Deblo je pokriveno korom, koja ga štiti od štetnih utjecaja te služi za raspoznavanje različitih vrsta drveća, jer svaka vrsta ima drugačiju koru. Deblo je u gospodarskom pogledu najvažniji dio stabla. Ima veliku primjenu u drvnoj industriji. Kada se stablo posječe, deblo se prema potrebi kroji na kraće dijelove, tj. trupce. Trupci se dalje preradđuju na pilanama i u drugim industrijskim pogonima. Posječeno deblo, tj. trupci klasiraju se po kvaliteti, o čemu ovisi i cijena. Trupci najviše klase su furnirski trupci od kojih se mogu dobiti visokokvalitetni drvni proizvodi, a debla najniže klase su gule i služe prvenstveno kao ogrjevno drvo. Deblo je osjetljivo na oštećenja poput napada štetnih kukaca kao što su potkornjaci ili od udara groma, šumskog požara i sl.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Deblo

Deblo

Deblo je glavna drvenasta os stabla, koja podržava grane i poveznica je između korijenovog sustava i krošnje. Deblo je pokriveno korom, koja ga štiti od štetnih utjecaja te služi za raspoznavanje različitih vrsta drveća, jer svaka vrsta ima drugačiju koru.

Deblo je u gospodarskom pogledu najvažniji dio stabla. Ima veliku primjenu u drvnoj industriji. Kada se stablo posječe, deblo se prema potrebi kroji na kraće dijelove, tj. trupce. Trupci se dalje preradđuju na pilanama i u drugim industrijskim pogonima. Posječeno deblo, tj. trupci klasiraju se po kvaliteti, o čemu ovisi i cijena. Trupci najviše klase su furnirski trupci od kojih se mogu dobiti visokokvalitetni drvni proizvodi, a debla najniže klase su gule i služe prvenstveno kao ogrjevno drvo.

Deblo je osjetljivo na oštećenja poput napada štetnih kukaca kao što su potkornjaci ili od udara groma, šumskog požara i sl.This article uses material from the Wikipedia article "Deblo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant