powered by CADENAS

Social Share

Jedro (11072 views - Transportation - Air Water Earth)

Jedro je platno razapeto na brodskom jarbolu koje izloženo vjetru stvara potisak i služi kao pogon, odnosno koristeći energiju vjetra pokreće brod (čamac, brodicu, drugi plovni objekt). Sva jedra na brodu se zovu jedrilje, a svako jedro prema položaju, obliku i svrsi ima svoje ime. Jedra se obično dijele na poprečna, razapeta poprijeko na križevima, i uzdužna, razapeta uzdužnicom broda na sošnjacima i lantinama. Brodovi koji koriste jedra kao svoj jedini ili glavni pogon se nazivaju jedrenjaci.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Jedro

Jedro

Ovo je glavno značenje pojma Jedro. Za druga značenja, pogledajte Jedro (razdvojba).

Jedro je platno razapeto na brodskom jarbolu koje izloženo vjetru stvara potisak i služi kao pogon, odnosno koristeći energiju vjetra pokreće brod (čamac, brodicu, drugi plovni objekt).

Sva jedra na brodu se zovu jedrilje, a svako jedro prema položaju, obliku i svrsi ima svoje ime. Jedra se obično dijele na poprečna, razapeta poprijeko na križevima, i uzdužna, razapeta uzdužnicom broda na sošnjacima i lantinama.

Brodovi koji koriste jedra kao svoj jedini ili glavni pogon se nazivaju jedrenjaci.

Vrste jedara

  • Pomorska enciklopedija, sv. 3, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1956.

PovezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Jedro", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht