powered by CADENAS

Social Share

Krilo (9109 views - Transportation - Air Water Earth)

Krila su kod ptica organ koji se razvio od prednjih ekstremiteta a služi za letenje.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Krilo

Krilo

Ovo je glavno značenje pojma Krilo. Za druga značenja, pogledajte Krilo (razdvojba).

Krila su kod ptica organ koji se razvio od prednjih ekstremiteta a služi za letenje.

Anatomija ptičjeg krila

Krilo se sastoji od ramene kosti koja je dugačka, šuplja i ispunjena zrakom. Na nju se nadovezuju čvrsta lakatna i razmjerno slaba palčana kost koje zajedno čine podlakticu. Zatim slijede dvije ili najviše tri kosti zapešća i tri reducirana prsta. Kod nekih vrsta ptica palac nosi nokat koji stvarno liči na pandžu, ali je skriven perjem. Uz palac je reducirani drugi prst s dva članka i s njime srasli treći prst s jednim člankom.

Krilo je dvostruka lepeza (vidi sliku: "n" i "m") koja se širi lakatnim zglobom i zglobom zapešća, i čiju veliku površinu čine prije svega letna pera složena u dva reda jedan iznad drugog, a uz korijen su prekrivena s nekoliko redova pokrovnog perja (vidi sliku: "o"), tako da zajedno tvore glatku, neprekinutu površinu.

Letna pera nemaju ptice koje ne koriste krila za letenje. Nemaju ih, primjerice pingvinke koje krila koriste za plivanje i kao kormilo, kao niti nojevke koje krilima samo potpomažu hodanje ili trčenje, te ih koriste u ritualne svrhe.This article uses material from the Wikipedia article "Krilo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht