powered by CADENAS

Social Share

Fotogrametrija (7272 views - Basics)

Fotogrametrija i daljinska istraživanja su vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolišu, procesom zabilježbe, mjerenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima. Fotogrametrija je stara koliko i moderna fotografija, te datira još od sredine devetnaestog stoljeća. Nešto sofisticiranija tehnika, zvana stereografija, omogućava procjenjivanje 3D koordinata (x, y, z) objekta. Ti su podaci dobiveni sa snimka snimljenog s dva ili više položaja. Fotogrametrija se primjenjuje u različitim poslovima, kao u topografskom kartiranju, arhitekturi, inžinjerstvu, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini, te u meteorologiji kod utvrđivanja brzine kretanja tornada, kada uobičajene meteorološke metode to ne omogućavaju.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fotogrametrija

Fotogrametrija

Fotogrametrija i daljinska istraživanja su vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolišu, procesom zabilježbe, mjerenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima. Fotogrametrija je stara koliko i moderna fotografija, te datira još od sredine devetnaestog stoljeća.

Nešto sofisticiranija tehnika, zvana stereografija, omogućava procjenjivanje 3D koordinata (x, y, z) objekta. Ti su podaci dobiveni sa snimka snimljenog s dva ili više položaja.

Fotogrametrija se primjenjuje u različitim poslovima, kao u topografskom kartiranju, arhitekturi, inžinjerstvu, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini, te u meteorologiji kod utvrđivanja brzine kretanja tornada, kada uobičajene meteorološke metode to ne omogućavaju.

Vanjske poveznice

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (engl.)


Nedovršeni članak Fotogrametrija koji govori o tehnologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Fotogrametrija", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted