powered by CADENAS

Social Share

Limuzina (9066 views - Transportation - Air Water Earth)

Limuzina je osobni automobil s četverim vratima i prtljažnikom odvojenim od putničke kabine. Limuzina je bilo koji automobil takvog oblika karoserije, no tom se riječju razgovorno često opisuju produžene "stretch" limuzine kakve su česte u SAD-u, a razlog tome je što se tamo za "obične" limuzine koristi isključivo pojam sedan. Ime su limuzine dobile prema francuskoj provinciji Limousin, koja se nalazi u središnjoj Francuskoj oko grada Limogesa i gdje su stanovnici nosili šešire oblika sličnog obliku karoserije takvog automobila. U Velikoj Britaniji limuzina se naziva saloon, u Francuskoj berline, a u Italiji berlina.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Limuzina

Limuzina

Limuzina je osobni automobil s četverim vratima i prtljažnikom odvojenim od putničke kabine.

Limuzina je bilo koji automobil takvog oblika karoserije, no tom se riječju razgovorno često opisuju produžene "stretch" limuzine kakve su česte u SAD-u, a razlog tome je što se tamo za "obične" limuzine koristi isključivo pojam sedan.

Ime su limuzine dobile prema francuskoj provinciji Limousin, koja se nalazi u središnjoj Francuskoj oko grada Limogesa i gdje su stanovnici nosili šešire oblika sličnog obliku karoserije takvog automobila.

U Velikoj Britaniji limuzina se naziva saloon, u Francuskoj berline, a u Italiji berlina.

Limuzine iz cijelog svijetaThis article uses material from the Wikipedia article "Limuzina", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht