powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Akvarij (16417 views - Animals)

Akvarij (lat. aqua "voda") posuda je ili prostor ispunjena slatkom ili morskom vodom, prilagođena za uzgoj slatkovodnih ili morskih organizama.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Akvarij

Akvarij

Akvarij (lat. aqua "voda") posuda je ili prostor ispunjena slatkom ili morskom vodom, prilagođena za uzgoj slatkovodnih ili morskih organizama.

Slatkovodni akvarij

U slatkovodnim se akvarijima drže slatkovodni organizmi. Akvariji su prvobitno bili namijenjeni držanju ribica, ali akvarij može prirodno izgledati samo ako se uz ribice drže i biljke. Biljke stvaraju kisik a uništavaju amonijak i puno drugih štetnih tvari koje ribe ispuštaju. U akvariju bi bilo preporučljivo držati i biljke (npr. rod Cryptocoryne) i ribe (i druge organizme) zbog toga jer ribe ispuštaju ugljični dioksid koji biljke koriste za fotosintezu kako bi ribama (i ostalim organizmima) stvorile kisik. U akvarijskoj podjeli riba (prema vrstama) razlikujemo 6 važnijih vrsta: živorodke, haracini, dvodihalice, somovi, ciklidi i ciprinidi. Za živorodke je karakteristično da sve kote žive mlade. Dvodihalice su dobile ime po tome što imaju mogućnost udisanja atmosferskog kisika i kisika u vodi, a ciklidi su veće ribe koje je poželjno držati u većim akvarijima (od oko 150 l pa na dalje). Vrste ciklida s obzirom na mjesto gdje pripadaju: afrički (sa jezera Malawi), američki (s Amazone) te Tanganika ciklidi. Zanimljiva je vrsta ciprinida botia koja se ne moze uzgajati u zatočeništvu. Spomenuti su već organizmi koji se isto mogu smijestiti u akvarij. Najpoznatije vrste organizama jesu kozice (Neocaridina denticulata sinensis var. red ili poznatija kao red cherry shrimp i Caridina japonica), plavi rak (Cherax quadricarinatus) i puž jabučar (Pomacea bridgesii).

Morski akvarij

U morskim akvarijima drže se morski organizmi. Morska voda i morski organizmi nisu lako dostupni pa su morski akvariji većinom javni, državni ili privatni, a ne kućni. U Hrvatskoj se morski akvariji nalaze u Puli - "Aquarium Pula", Rovinju, Dubrovniku, Crikvenici, Umagu, Poreču, Baškoj i Vodicama.

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Akvarij.
This article uses material from the Wikipedia article "Akvarij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus