powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Linearni motor (11864 views - Electrical Engineering)

Linearni motor je posebni oblik elektromotora bez rotirajućih dijelova odnosno rotora. Može se zamisliti da smo uzdužno prerezali klasični motor sve do osi rotacije te rotor i stator "izravnali" tako da se oblici valjka pretvoriše u ravne ploče. Između tako dobivene statorske i rotorske plohe, umjesto okretnog momenta, djeluje linearna sila (po kojoj je nazvan) uslijed koje dolazi do linearnog kretanja i oslobađanja mehaničkog rada. Ovakvi se motori primjenjuju mnogo rjeđe od klasičnih i to uglavnom za propulziju određenih vrsta željezničkih vozila (kao na slici).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Linearni motor

Linearni motor

Linearni motor je posebni oblik elektromotora bez rotirajućih dijelova odnosno rotora. Može se zamisliti da smo uzdužno prerezali klasični motor sve do osi rotacije te rotor i stator "izravnali" tako da se oblici valjka pretvoriše u ravne ploče. Između tako dobivene statorske i rotorske plohe, umjesto okretnog momenta, djeluje linearna sila (po kojoj je nazvan) uslijed koje dolazi do linearnog kretanja i oslobađanja mehaničkog rada. Ovakvi se motori primjenjuju mnogo rjeđe od klasičnih i to uglavnom za propulziju određenih vrsta željezničkih vozila (kao na slici).

Uporaba u maglev vlakovima

Magnetno-levitacijski vlak (Maglev) koristi također princip linearnog motora. U praksi se kod njega rotorska ploha izvodi kao niz magneta uzduž vozne trase. Stator se, zbog praktičnosti, nalazi u samome vlaku. Nizu magneta u voznoj trasi se mijenja polaritet, čime se regulira brzina kretanja (uključujući i kočenje).

Konvencionalni elektromotor se sastoji od rotora (dijela koji se okreće) i statora (dijela koji miruje). Maglev koristi tzv. linearni stator, tj. dio koji se kreće je vozilo samo, a elektromagneti ispod vozila (ili sa strane istoga, ovisno o izvedbi) miruju, ali im se mijenja polaritet.

PovezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Linearni motor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced