powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Metar (alat) (9574 views - Tooling)

Metar je alat koji služi za mjerenje. Razlikujemo drveni i metalni metar. Drveni metar može biti u obliku štapa u dužini od 1 metra na kojem su brojčane oznake dužine, a može biti u preklopljenom obliku kada se sastoji od više međusobno spojenih drvenih dijelova koji su dugački oko 20 cm (najčešće je dužine od 2 metra). Metalni metar je u obliku dugačke metalne trake koja se može izvlačiti (i pomoću opruge vraćati nazad) iz plastičnog ili metalnog kućišta. Dužine ovog metra se kreću od 1 metar pa do 10 metara (što je uvjetovano kvalitetom metalne trake). Postoji i treća vrsta metra koji je u pravilu od platnenih materijala a dužine mu se kreću od 10 pa na više metara.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Metar (alat)

Metar (alat)

Metar (alat)

Metar je alat koji služi za mjerenje.

Razlikujemo drveni i metalni metar.

Drveni metar može biti u obliku štapa u dužini od 1 metra na kojem su brojčane oznake dužine, a može biti u preklopljenom obliku kada se sastoji od više međusobno spojenih drvenih dijelova koji su dugački oko 20 cm (najčešće je dužine od 2 metra).

Metalni metar je u obliku dugačke metalne trake koja se može izvlačiti (i pomoću opruge vraćati nazad) iz plastičnog ili metalnog kućišta. Dužine ovog metra se kreću od 1 metar pa do 10 metara (što je uvjetovano kvalitetom metalne trake).

Postoji i treća vrsta metra koji je u pravilu od platnenih materijala a dužine mu se kreću od 10 pa na više metara.This article uses material from the Wikipedia article "Metar (alat)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing