powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Raketa-nosač (13015 views - Astronomy & Space )

Raketa-nosač je raketa čija je namjena lansiranje i nošenje glavnog tereta letne misije u neku od orbita određenom putanjom. Primjeri poznatih raketa-nosača su porodice raketa iz serije Saturn ili Ariane. Ponekad pojam raketa-nosač koristimo za i za specifikaciju korisnoga tereta (npr. raketa-nosač satelita, bojevih ili nuklearnih glava).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Raketa-nosač

Raketa-nosač

Raketa-nosač

Raketa-nosač je raketa čija je namjena lansiranje i nošenje glavnog tereta letne misije u neku od orbita određenom putanjom. Primjeri poznatih raketa-nosača su porodice raketa iz serije Saturn ili Ariane. Ponekad pojam raketa-nosač koristimo za i za specifikaciju korisnoga tereta (npr. raketa-nosač satelita, bojevih ili nuklearnih glava). [1]

Vidi

  1. raketa-nosač. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.


This article uses material from the Wikipedia article "Raketa-nosač", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy