powered by CADENAS

Social Share

Brandenburška vrata (19374 views - Monuments - Famous Buildings)

Brandenburška vrata (njem.: Brandenburger Tor) su trijumfalna vrata, simbol njemačkog glavnog grada Berlina. Smještena su na Pariškom trgu i jedina su preostala vrata od vrata izgrađenih kao ulaz u Berlin. Sjeverno od vrata nalazi se Reichstag, a južno od nje stoji Memorijalni centar Europe posvećen Židovima stradalim u Drugom svjetskom ratu. Vrata su spojena s obnovljenom avenijom Unter den Linden koja je izravno vodila do kraljevske rezidencije. Naredbu za izgradnju vrata izdao je pruski kralj Fridrik Vilim II., a gradio ih je arhitekt Karl Gotthard Langhans između 1788. i 1791. godine. Vrata se sastoje od 12 grčkih stupova u dorskom stilu, po 6 na obje strane. Ovakva kostrukcija dozvoljava prometovanje automobila kroz pet prolaza, dok su pješaci ograničeni na samo dva. Na vratima stoji kvadriga, koju čine bogovi mira u kočiji sa četiri konja. Vrata su visoka 26 m, 65,5 m široka i 11 m dugačka. Uzor za izgradnju Brandenburških vrata bila su atenska vrata Propileji na atenskoj Akropoli. Berlin je poznat po svojoj klasicističkoj arhitekturi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Brandenburška vrata

Brandenburška vrata

Brandenburška vrata (njem.: Brandenburger Tor) su trijumfalna vrata, simbol njemačkog glavnog grada Berlina.

Smještena su na Pariškom trgu i jedina su preostala vrata od vrata izgrađenih kao ulaz u Berlin. Sjeverno od vrata nalazi se Reichstag, a južno od nje stoji Memorijalni centar Europe posvećen Židovima stradalim u Drugom svjetskom ratu. Vrata su spojena s obnovljenom avenijom Unter den Linden koja je izravno vodila do kraljevske rezidencije. Naredbu za izgradnju vrata izdao je pruski kralj Fridrik Vilim II., a gradio ih je arhitekt Karl Gotthard Langhans između 1788. i 1791. godine.

Vrata se sastoje od 12 grčkih stupova u dorskom stilu, po 6 na obje strane. Ovakva kostrukcija dozvoljava prometovanje automobila kroz pet prolaza, dok su pješaci ograničeni na samo dva. Na vratima stoji kvadriga, koju čine bogovi mira u kočiji sa četiri konja. Vrata su visoka 26 m, 65,5 m široka i 11 m dugačka.

Uzor za izgradnju Brandenburških vrata bila su atenska vrata Propileji na atenskoj Akropoli. Berlin je poznat po svojoj klasicističkoj arhitekturi.



This article uses material from the Wikipedia article "Brandenburška vrata", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London