powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Katamaran (9236 views - Transportation - Air Water Earth)

Katamaran je vrsta čamca ili broda koji se sastoji od dva trupa spojena platformom. Iako su principi plovidbe jednaki kod katamarana i jednotrupaca, razlika je u činjenici da je katamaran puno stabilniji i prosječno puno brži. Evolucijom katamarana napravljen je SWATH brod, a evolucijom oba napravljen je vrlo brzi neljuljajući hidrozračni brod.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Katamaran

Katamaran

Katamaran je vrsta čamca ili broda koji se sastoji od dva trupa spojena platformom. Iako su principi plovidbe jednaki kod katamarana i jednotrupaca, razlika je u činjenici da je katamaran puno stabilniji i prosječno puno brži.

Evolucijom katamarana napravljen je SWATH brod, a evolucijom oba napravljen je vrlo brzi neljuljajući hidrozračni brod.

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Katamaran", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht