powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Drago kamenje (9785 views - Jewelry)

Dragulji ili drago kamenje su minerali prirodnog podrijetla koji su izuzetni po ljepoti i rijetkosti. Nakon obrade može se istaknuti njihova ljepota ili sjaj.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Drago kamenje

Drago kamenje

Drago kamenje

Dragulji ili drago kamenje su minerali prirodnog podrijetla koji su izuzetni po ljepoti i rijetkosti. Nakon obrade može se istaknuti njihova ljepota ili sjaj.

Kriteriji

Da bi se neki mineral svrstao u drago kamenje, potrebno je:

  • da bude rijedak
  • da ima lijep, privlačan izgled
  • da bude dovoljno otporan

To je posebno važno kod nakita, s obzirom da kamen tada može biti u svakodnevnom dodirom s kožom, znojem ili mehaničkim utjecajima.

S obzirom da kriteriji nisu strogi, razni minerali mogu biti navedeni pod pojmom drago kamenje; ipak, dijamant, rubin, safir, smaragd i opal su općenito prihvaćeni dragulji. Postoje i nazivi poludrago kamenje i ukrasno kamenje koji označavaju kamenje manje vrijednosti.

Obrada

Cijena im ovisi i od načina obrade. Tek nakon brušenja se kod nekih dragulja mogu vidjeti plamsavost i sjaj, pa time i njihova ljepota.

Vrijednost

Osim načina obrade i sama veličina kamena ima utjecaj na vrijednost. Vrijednost se izražava karatima. Jedan karat iznosi petinu grama.

Ovi karati nisu iste mjerne jedinice kao i za zlato. Na vrijednost pojedinih dragulja utječu i primjese. Dijamant je primjerice vrijedniji što je prozračniji, a i najcjenjeniji je bezbojni dijamant. Vrlo rijedak je crveni dijamant. Opal pokazuje veliku varijabilnost u boji, ali se najplemenitijim smatra crni opal.

Boja

Rezanje,brušenje i poliranje

Postupci oplemenjivanja odnosno prikrivanja grešaka

Zagrijavanje

Najčešće korišteno na tanzanitu,akvamarinu i citrinu.

Radijacija

Najčešće korišteno na topazu - skoro svi plavo obojeni topazi ozračeni su kako bi im se pojačala boja.Koristi se i na zelenom kvarcu,te dijamantima.

Voštenje/utrljavanje ulja

Najčešće se koristi na smaragdima te tirkizu.

Prikrivanje pukotina

Najčešće korišteno na dijamantima,smaragdima,safirima i rubinima.

Sintetsko i umjetno drago kamenje

Dodatna literatura

The Macdonalds Encyclopedia of Precious Stones,London 1988.

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Drago kamenje", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Jewelry

3D, jewellery,jewelry