powered by CADENAS

Social Share

Kocka (17070 views - Calculations (Mech&Elec))

Kocka (ili heksaedar) je geometrijsko tijelo, jedno od Platonovih tijela. Kocka spada u paralelepipede, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njezinih stranica. Ona ima 12 bridova i 8 vrhova. Mreža kocke sastoji se od 6 jednakih kvadrata.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kocka

Kocka

Ovo je glavno značenje pojma Kocka. Za druga značenja, pogledajte Kocka (razdvojba).

Kocka (ili heksaedar) je geometrijsko tijelo, jedno od Platonovih tijela. Kocka spada u paralelepipede, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njezinih stranica. Ona ima 12 bridova i 8 vrhova.


Mreža kocke sastoji se od 6 jednakih kvadrata.

Formule

(a - duljina brida)

V (volumen): a3
O (oplošje): 6a2
d (plošna dijagonala):
D (prostorna dijagonala):
r (radijus upisane kružnice):
R (radijus opisane kružnice):

Višedimenzionalne kocke

Analogija kocke u četriri dimenzije zove se hiperkocka. Ona se sastoji od osam jednakih kocaka.

Analogija kocke u n-dimenzionalnom prostoru se naziva jednostavno n-dimenzionalnom kockom.


Nedovršeni članak Kocka koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Kocka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Calculations (Mech&Elec)

Flächenträgheitsmoment