powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Clara Zetkin (10790 views - Day Of)

Clara Zetkin (Wiederau, 5. srpnja 1857. - Arhangeljsk kod Moskve, 20. lipnja 1933.), njemačka revolucionarka i članica međunarodnoga radničkog pokreta. Socijalističkom pokretu je prišla još 1880-ih, a 1882. morala je emigrirati te djeluje unutar proleterskih organizacija u Francuskoj, Austro-Ugarskoj, Italiji i Švicarskoj. Od 1890. upravljala je ženskim proleterskim pokretom u Njemačkoj, uređivala list "Die Gleichheit" i organizirala 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena, na kojoj je izabrana za sekretara saveza. 1910. u Kopenhagenu Međunarodna Konferencija žena proglasila je 8. ožujka danom žena radnica. Kao pripadnica organizacije Spartakovaca bila je za vrijeme I. svjetskog rata uhićena. Od osnivanja KP Njemačke bila je članica i poslanica sve do dolaska nacionalsocijalista. Uz svoju bogatu revolucionarnu djelatnost, kao istaknuta politička radnica njemačkog i međunarodnog radničkog pokreta i suradnica Engelsa i Lenjina, bila je plodna spisateljica, publicistkinja i izvanredna govornica.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Clara Zetkin

Clara Zetkin

Clara Zetkin

Clara Zetkin (Wiederau, 5. srpnja 1857. - Arhangeljsk kod Moskve, 20. lipnja 1933.), njemačka revolucionarka i članica međunarodnoga radničkog pokreta.

Socijalističkom pokretu je prišla još 1880-ih, a 1882. morala je emigrirati te djeluje unutar proleterskih organizacija u Francuskoj, Austro-Ugarskoj, Italiji i Švicarskoj. Od 1890. upravljala je ženskim proleterskim pokretom u Njemačkoj, uređivala list "Die Gleichheit" i organizirala 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena, na kojoj je izabrana za sekretara saveza. 1910. u Kopenhagenu Međunarodna Konferencija žena proglasila je 8. ožujka danom žena radnica. Kao pripadnica organizacije Spartakovaca bila je za vrijeme I. svjetskog rata uhićena. Od osnivanja KP Njemačke bila je članica i poslanica sve do dolaska nacionalsocijalista. Uz svoju bogatu revolucionarnu djelatnost, kao istaknuta politička radnica njemačkog i međunarodnog radničkog pokreta i suradnica Engelsa i Lenjina, bila je plodna spisateljica, publicistkinja i izvanredna govornica.

Djela

  • "Duhovni proletarijat",
  • "Žensko pitanje i socijalizam",
  • "Žene i Komunistička partija",
  • "Protiv fašizma i imperijalističkog rata".
This article uses material from the Wikipedia article "Clara Zetkin", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday