powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Matematička konstanta (10902 views - Basics)

Matematička konstanta je veličina, najčešće realni broj ili kompleksni broj, koja se pojavljuje u matematičkim formulama kao omjer među veličinama. Uobičajeno je da se cijeli brojevi ne razmatraju kao posebne matematičke konstante već su to skoro uvijek transcendentni brojevi koji se ne mogu predstaviti u nekom zatvorenom obliku, kao polinomi racionalnih brojeva.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Matematička konstanta

Matematička konstanta

Ovaj članak ili dio članka je površno ili nedovoljno preveden sa srpskog jezika na hrvatski jezik. Obratite pozornost na zaostatke ekavice, dakavice, prefonetizirane oblike, srpski leksik i sintaksu.
Slobodno pomozite to prevesti i ispraviti vodeći računa o stilu i pravopisu. Izvornik se možda nalazi na popisu drugih jezika.


Matematička konstanta je veličina, najčešće realni broj ili kompleksni broj, koja se pojavljuje u matematičkim formulama kao omjer među veličinama. Uobičajeno je da se cijeli brojevi ne razmatraju kao posebne matematičke konstante već su to skoro uvijek transcendentni brojevi koji se ne mogu predstaviti u nekom zatvorenom obliku, kao polinomi racionalnih brojeva.

Matematičke konstante

Oznake:

I - iracionalan broj, A - algebarski broj, T - transcedentan broj, ? - nepoznata
Gen - općenito, NuT - Teorija brojeva, ChT - Teorija kaosa, Com - Kombinatorika, Inf - Teorija informacija, Ana - Matematička analiza
Simbol Približna vrijednost Ime Područje N Prvi put opisana Broj poznatih decimala
π

≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288

Pi, Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj Gen, Ana T ? 1,241,100,000,000
e

≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249

Napijerova konstanta, osnova prirodnog logaritma Gen, Ana T   50,100,000,000
√2

≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807

Pitagorina konstanta, kvadratni korijen iz dva Gen I,A   137,438,953,444
√3

≈ 1.73205 08075 68877 29352 74463 41505

Teodorusova konstanta, kvadratni korijen iz tri Gen I,A  
γ

≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243

Euler-Mascheronijev konstanta Gen, NuT ?   108,000,000
φ

≈ 1.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811

Zlatni odnos Gen A   3,141,000,000
β*

≈ 0.70258

Ebre-Trefetenova konstanta NuT      
δ

≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161

Feigenbaumova konstanta ChT      
α

≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578

Feigenbaumova konstanta ChT      
C2

≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577

Konstanta dvojnog prostog broja NuT     5,020
M1

≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585

Meissel-Mertensova konstanta NuT   1866
1874
8,010
B2

≈ 1.90216 05823

Brunova konstanta za dvojne proste brojeve NuT   1919 10
B4

≈ 0.87058 83800

Brunova konstanta za proste kvadruplete NuT      
Λ

> – 2.7 · 10-9

De-Bruijn-Newman konstanta NuT   1950?  
K

≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411

Katalonova konstanta Com     201,000,000
K

≈ 0.76422 36535 89220 66

Landau-Ramanudžanova konstanta NuT I (?)   30,010
K

≈ 1.13198 824

Višnavatova konstanta NuT     8
L

≈ 1.08366

Ležandrova konstanta NuT      
μ

≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027

Ramanudžan-Soldnerova konstanta NuT     75,500
EB

≈ 1.60669 51524 15291 763

Erdes-Borvajnova konstanta NuT I    
Ω

 ?

Čejtinova konstanta Inf T    
β
≈ 0.28016 94990 Bernsteinova konstanta Ana      
λ
≈ 0.30366 30029 Gaus-Kuzmin-Wirzingova konstanta Com   1974 385
D(1)
≈ 0.35323 63719 Hafner-Sarnak-MekKerlijeva konstanta NuT   1993  
λ μ
≈ 0.62432 99885 Golomb-Dikmanova konstanta Com NuT   1930 1964  
  ≈ 0.62946 50204 Kahenova konstanta        
  ≈ 0.66274 34193 Laplasova granica        
  ≈ 0.80939 40205 Aladi-Grinsteadova konstanta NuT      
Λ
≈ 1.09868 58055 Lengjelova konstanta Com   1992  
  ≈ 1.18656 91104 Kinčin-Levijeva konstanta NuT      
  ≈ 1.20205 69031 59594 28539 97381 Aperijeva konstanta     1979 1,000,000,000
θ
≈ 1.30637 78838 63080 69046 Milsova konstanta NuT ? 1947  
  ≈ 1.45607 49485 82689 67139 95953 51116 54356 Bekhausova konstanta        
  ≈ 1.46707 80794 Porterova konstanta NuT   1975  
  ≈ 1.53960 07178 Libova konstanta kockice leda Com   1967  
  ≈ 1.70521 11401 05367 Nivenova konstanta NuT   1969  
  ≈ 2.58498 17596 Sjerpinskijeva konstanta        
  ≈ 2.68545 2001 Kinčinova konstanta NuT ? 1934 7350
F
≈ 2.80777 02420 Fransen-Robinsonova konstanta Ana      
L
≈ .5 Landauova konstanta Ana     1

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Matematička konstanta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted