powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Vozačka dozvola (10653 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo (u Hrvatskoj je to MUP) i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenim kategorijama ili vrstama vozila. Razlikujemo još: međunarodnu vozačku dozvolu - javna isprava koju izdaje ovlaštena stručna organizacija na temelju nacionalne vozačke dozvole te države, inozemna vozačka dozvola - vozačka dozvola i međunarodna vozačka dozvola koju je izdalo nadležno tijelo strane države Nedovršeni članak Vozačka dozvola koji govori o prometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo (u Hrvatskoj je to MUP) i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenim kategorijama ili vrstama vozila.

Razlikujemo još:

  • međunarodnu vozačku dozvolu - javna isprava koju izdaje ovlaštena stručna organizacija na temelju nacionalne vozačke dozvole te države,
  • inozemna vozačka dozvola - vozačka dozvola i međunarodna vozačka dozvola koju je izdalo nadležno tijelo strane države


Nedovršeni članak Vozačka dozvola koji govori o prometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Vozačka dozvola", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus