powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Trup zrakoplova (7294 views - Transportation - Air Water Earth)

Trup služi za smještaj kabine za posadu, kabine za putnike kod putničkih zrakoplova (prostora za teret kod zrakoplova za prijevoz tereta), instrumenata, komandi leta i specijalne opreme. Pored toga, trup služi kao veza s krilom i repnim površinama. Trup mora ispuniti sljedeće zahtjeve da bi u punoj mjeri odgovorio svojoj namjeni. Ove zahtjeve možemo formulirati na sljedeći način: oblik konture trupa treba biti aerodinamičan i sa što manjim čelnim presjekom; mora zadovoljiti komfor u letu; prijelazi na mjestima spajanja trupa s krilom i repnim površinama moraju biti takvi da stvaraju što manje otpore interferencije; krutost na savijanje i uvijanje mora biti dovoljna kako bi se osigurala efikasnost repnih površina; konstrukcija trupa mora biti takva da omogući lak ulazak u kabinu, a naročito mora omogućiti brzo napuštanje u slučaju opasnosti; mora osigurati dobru vidljivost kabine pilota u svim pravcima, i potpuna iskorištenost unutarnjeg prostora.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Trup zrakoplova

Trup zrakoplova

Trup zrakoplova

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (unknown, last edit is my).

Trup služi za smještaj kabine za posadu, kabine za putnike kod putničkih zrakoplova (prostora za teret kod zrakoplova za prijevoz tereta), instrumenata, komandi leta i specijalne opreme. Pored toga, trup služi kao veza s krilom i repnim površinama. Trup mora ispuniti sljedeće zahtjeve da bi u punoj mjeri odgovorio svojoj namjeni. Ove zahtjeve možemo formulirati na sljedeći način:

 • oblik konture trupa treba biti aerodinamičan i sa što manjim čelnim presjekom;
 • mora zadovoljiti komfor u letu;
 • prijelazi na mjestima spajanja trupa s krilom i repnim površinama moraju biti takvi da stvaraju što manje otpore interferencije;
 • krutost na savijanje i uvijanje mora biti dovoljna kako bi se osigurala efikasnost repnih površina;
 • konstrukcija trupa mora biti takva da omogući lak ulazak u kabinu, a naročito mora omogućiti brzo napuštanje u slučaju opasnosti;
 • mora osigurati dobru vidljivost kabine pilota u svim pravcima, i
 • potpuna iskorištenost unutarnjeg prostora.

Konstrukcija trupa

Osnovni elementi konstrukcije trupa i njihova uloga su:

 • Oplata koja oblikuje vanjsku površinu koja uz izgled mora osigurati i povoljno opstrujavanje zraka. Isto tako, oplata prima poprečne sile i momente uvijanja.
 • Okviri imaju identičnu ulogu kao i rebra kod krila. Dijele se na: obične – čiji je zadatak da daju trupu poseban oblik i da ga sačuvaju tijekom djelovanja opterećenja; i noseće koji primaju opterećenja od drugih elemenata konstrukcije zrakoplova.
 • Uzdužnice mogu biti noseći elementi trupa i njihova je uloga da prime osne – aksijalne sile, sile na istezanje ili pritisak. Mogu biti i ne noseće, kada služe kao oslonac oplati i za prijenos opterećenja na okvire.
 • Ramenjače preuzimaju sile na istezanje ili pritisak i djelomično primaju momente sila koji savijaju trup. Uloga im je slična uzdužnicama, s tom razlikom što su ramenjače većih dimenzija.

Prema vrsti konstrukcije trup se može podijeliti na: rešetkaste, oblika kutije i oblika ljuske. Prva dva oblika upotrebljavaju se najčešće pri izradi manjih zrakoplova i jedrilica. Trup može biti i kombinacija, prednji dio trupa rešetkaste konstrukcije s vanjske strane profilirane u ovalan poprečni presjek, a zadnji dio ljuskaste konstrukcije.

Radi što bolje iskorištenosti unutrašnjosti trupa zrakoplovi namijenjeni za prijevoz putnika, robe ili pošte imaju trup ljuskaste konstrukcije.

Kao i kod krila zrakoplova materijali za izradu trupa su drvo, duraluminij, čelik i armirana plastika.


Vidi jošThis article uses material from the Wikipedia article "Trup zrakoplova", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht