powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Retorta (8215 views - Medical & Health)

Retorta je vrsta laboratorijskog posuđa koje je služilo za destilaciju, isparavanje lakoisparljivih tekućina iz predloška i provođenje nekih reakcija. Sastoji se od posude s dugim, spuštenim grlom. Grlo ima funkciju zračnog hladila. Retorta je danas praktično u potpunosti izašla iz uporabe jer su je zamijenili moderni dijelovi aparatura sa standardiziranim brušenim grlima, od kojih se mogu izraditi cijele nepropusne aparature otporne na koroziju. Retorte su najviše koristili alkemičari, no i kemičari prije izuma modernih hladila, kao što su Jabir ibn Hayyan (Geber) (721.-815.), Antoine de Lavoisier (1743.-1794.) i Jöns Jakob Berzelius (1779.-1848.). Odigrale su važnu ulogu u ranoj proizvodnji dušične kiseline.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Retorta

Retorta

Retorta

Retorta je vrsta laboratorijskog posuđa koje je služilo za destilaciju, isparavanje lakoisparljivih tekućina iz predloška i provođenje nekih reakcija. Sastoji se od posude s dugim, spuštenim grlom. Grlo ima funkciju zračnog hladila. Retorta je danas praktično u potpunosti izašla iz uporabe jer su je zamijenili moderni dijelovi aparatura sa standardiziranim brušenim grlima, od kojih se mogu izraditi cijele nepropusne aparature otporne na koroziju.

Retorte su najviše koristili alkemičari, no i kemičari prije izuma modernih hladila, kao što su Jabir ibn Hayyan (Geber) (721.-815.), Antoine de Lavoisier (1743.-1794.) i Jöns Jakob Berzelius (1779.-1848.). Odigrale su važnu ulogu u ranoj proizvodnji dušične kiseline.This article uses material from the Wikipedia article "Retorta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical