powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Radnička klasa (6416 views - Day Of)

Radnička klasa je izraz koji sada služi prvenstveno kao pojam marksizma i često se rabi naizmjenično s pojmom "proletarijata". Pojam datira iz doba industrijske revolucije a njegova definicija je još uvijek kontroverzna. Članovi radničke klase ne mogu se automatske izjednačiti s djelatnisima u smislu uglavnom fizičkih djelatnosti. Uglavno označava pojedince i društvene skupine u suvremenim društvima koji za život zarađuju prvenstveno temeljem vlastitog najamnog rada. Izraz radnička klasa, isto kao i izraz klasa, može imati različita značenja s obzirom na zemljopisne okolnosti, povijesno razdoblje i ideološku podlogu temeljem koje se vrši društvena kategorizacija. Međutim, manje-više se stvorio konsenzus prema kome je radnička klasa u užem smislu fenomen koji se povezuje za suvremena kapitalistička, socijalistička i druga društva koja su prošla kroz industrijsku revoluciju i urbanizaciju. Za razvrstavanje radničke klase od drugih društvenih slojeva se rabe razni kriteriji. Tako se, s obzirom na formalno pravnu jednakost radnika i poslodavca vrlo često spominje materijalno bogatstvo, odnosno pripadnost nižoj klasi u kapitalističkim društvima, odnosno ne-posjedovanje vlastitih sredstava za proizvodnju, pa dakle i ovisnost o poslodavcima. Danas se pak pod pojmom radnička klasa često podrazumijeva tradicionalna radnička klasa čiji posao podrazumijeva fizički rad i za koju nije potrebno šire obrazovanje, a za koju se često koristi izraz plavi ovratnik. Nasuprot tome su se kao nova radnička klasa u 20. stoljeću pojavili zaposlenici koji za život zarađuju uredskim radom koji zahtijeva dobro obrazovanje, i za koju se koristi izraz bijeli ovratnik. Marksistička doktrina smatra kako je radnička klasa potlačena klasa u kapitalizmu, a kako bi u socijalizmu trebala postati vladajuća klasa i kroz diktaturu proletarijata postupno stvoriti bezklasno društvo. Marksističko shvaćanje radničke klase je posljednjih godina izloženo žestokoj kritici, s obzirom da mnogi pripadnici radničke klase u razvijenim zapadnim državama danas uživaju životni standard primjereniji srednjoj klasi nego nižoj klasi. Koncept radničke klase je isto tako predmet kritike zbog toga što se smatra neprimjerenim modernim post-industrijskim društvima.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Radnička klasa

Radnička klasa

Radnička klasa

Radnička klasa je izraz koji sada služi prvenstveno kao pojam marksizma i često se rabi naizmjenično s pojmom "proletarijata". Pojam datira iz doba industrijske revolucije a njegova definicija je još uvijek kontroverzna. Članovi radničke klase ne mogu se automatske izjednačiti s djelatnisima u smislu uglavnom fizičkih djelatnosti.

Uglavno označava pojedince i društvene skupine u suvremenim društvima koji za život zarađuju prvenstveno temeljem vlastitog najamnog rada.

Izraz radnička klasa, isto kao i izraz klasa, može imati različita značenja s obzirom na zemljopisne okolnosti, povijesno razdoblje i ideološku podlogu temeljem koje se vrši društvena kategorizacija. Međutim, manje-više se stvorio konsenzus prema kome je radnička klasa u užem smislu fenomen koji se povezuje za suvremena kapitalistička, socijalistička i druga društva koja su prošla kroz industrijsku revoluciju i urbanizaciju.

Za razvrstavanje radničke klase od drugih društvenih slojeva se rabe razni kriteriji. Tako se, s obzirom na formalno pravnu jednakost radnika i poslodavca vrlo često spominje materijalno bogatstvo, odnosno pripadnost nižoj klasi u kapitalističkim društvima, odnosno ne-posjedovanje vlastitih sredstava za proizvodnju, pa dakle i ovisnost o poslodavcima.

Danas se pak pod pojmom radnička klasa često podrazumijeva tradicionalna radnička klasa čiji posao podrazumijeva fizički rad i za koju nije potrebno šire obrazovanje, a za koju se često koristi izraz plavi ovratnik. Nasuprot tome su se kao nova radnička klasa u 20. stoljeću pojavili zaposlenici koji za život zarađuju uredskim radom koji zahtijeva dobro obrazovanje, i za koju se koristi izraz bijeli ovratnik.

Marksistička doktrina smatra kako je radnička klasa potlačena klasa u kapitalizmu, a kako bi u socijalizmu trebala postati vladajuća klasa i kroz diktaturu proletarijata postupno stvoriti bezklasno društvo.

Marksističko shvaćanje radničke klase je posljednjih godina izloženo žestokoj kritici, s obzirom da mnogi pripadnici radničke klase u razvijenim zapadnim državama danas uživaju životni standard primjereniji srednjoj klasi nego nižoj klasi. Koncept radničke klase je isto tako predmet kritike zbog toga što se smatra neprimjerenim modernim post-industrijskim društvima.

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Radnička klasa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday