powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Radiovalovi (9887 views - Electrical Engineering)

Radiovalovi ili radijski valovi su veliko područje elektromagnetskih valova s valnom duljinom većom od one infracrvenog zračenja, a zajednička im je osobina da se mogu proizvesti protjecanjem izmjenične električne struje u napravi koja se zove antena. Prema valnoj se duljini dijele na valna područja, iako je danas uobičajenija podjela prema frekvenciji. Radiovalovi su frekvencije manje od 3000 GHz (gigahertza), što odgovara valnoj dužini većoj od 0,1 mm. Donja granica radiospektra koju se uzima takvom jest frekvencija od 10 kHz (kilohertza), odnosno valna dužina od 30 km.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Radiovalovi

Radiovalovi

Radiovalovi ili radijski valovi su veliko područje elektromagnetskih valova s valnom duljinom većom od one infracrvenog zračenja, a zajednička im je osobina da se mogu proizvesti protjecanjem izmjenične električne struje u napravi koja se zove antena. Prema valnoj se duljini dijele na valna područja, iako je danas uobičajenija podjela prema frekvenciji.

Radiovalovi su frekvencije manje od 3000 GHz (gigahertza), što odgovara valnoj dužini većoj od 0,1 mm. Donja granica radiospektra koju se uzima takvom jest frekvencija od 10 kHz (kilohertza), odnosno valna dužina od 30 km.[1]

Valna područja u rasponu frekvencija od 3 Hz do 300 GHz

Frekvencijska podjela spektra valova je na devet područja. Postoje pokušaji da se prevedu na hrvatski jezik kratice za pojedina frekvencijska područja. Često se kaže UKV (ultra kratki valovi), no dosljednom primjenom donje tablice to bi bilo VKV (vrlo kratki valovi). VVF služi za "vrlo visoke frekvencije" ili UVF (ultra visoke frekvencije).[1]

engleska kratica (naziv) hrvatski naziv frekvencije naziv valova frekvencija valna duljina tehnička primjena
ELF (Extremely Low Frequency) 3 Hz – 30 Hz 10 Mm – 100 Mm komunikacija s podmornicama
SLF (Super Low Frequency) 30 Hz – 300 Hz 1 Mm – 10 Mm
ULF (Ultra Low Frequency) 300 Hz – 3 kHz 100 km – 1 Mm
VLF (Very Low Frequency) vrlo niske frekvencije mirijametarski valovi 3 kHz – 30 kHz 10 km – 100 km komunikacija s podmornicama
LF (Low Frequency) niske frekvencije dugi val (DV), kilometarski valovi 30 kHz – 300 kHz 1 km – 10 km radio, radijski satovi, radionavigacija
MF (Medium Frequency) srednje frekvencije srednji val (SV), hektometarski valovi 300 kHz – 3 MHz 100 m – 1 km radio
HF (High Frequency) kratki val (KV), dekametarski valovi 3 MHz – 30 MHz 10 m – 100 m radio
VHF (Very High Frequency) vrlo visoke frekvencije ultrakratki val (UKV), metarski valovi 30 MHz – 300 MHz 1 m – 10 m FM radio, radar
UHF (Ultra High Frequency) ultra visoke frekvencije mikrovalovi, decimetarski valovi 300 MHz – 3 GHz 1 dm – 10 dm televizija, pokretna telefonija (npr. GSM), mikrovalna pećnica, bežične računalne mreže (npr. Wi-Fi)
SHF (Super High Frequency) super visoke frekvencije centimetarski valovi 3 GHz – 30 GHz 1 cm – 10 cm radar, usmjerene veze, satelitska televizija
EHF (Extremely High Frequency) ekstremno visoke frekvencije milimetarski valovi 30 GHz – 300 GHz 1 mm – 10 mm usmjerene veze
  1. 1,0 1,1 Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu Radiokomunikacije, 7. Frekvencijska podjela, str. 7 (pristupljeno 24. rujna 2018.)


This article uses material from the Wikipedia article "Radiovalovi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced