powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pomorski peljar (6545 views - Transportation - Air Water Earth)

Pomorski peljar ili pomorski pilot je osoba koja posjeduje licencu za usidravanje raznih plovila kao primjerice cruisera, putničkih brodova, teretnih brodova ili jahti i sigurno ih usidrava u luku odredišta. Pomorski peljar na komandnim mostu brodova ima punu kontrolu nad upravljanjem i općenito pomažu u radu tegljaču ili i nad njim. Prisutnost peljara na brodu je jasno označena sa međunarodnim pomorskim signalnim zastavama sa slovom H (hotel)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pomorski peljar

Pomorski peljar

Pomorski peljar

Pomorski peljar ili pomorski pilot je osoba koja posjeduje licencu za usidravanje raznih plovila kao primjerice cruisera, putničkih brodova, teretnih brodova ili jahti i sigurno ih usidrava u luku odredišta.

Pomorski peljar na komandnim mostu brodova ima punu kontrolu nad upravljanjem i općenito pomažu u radu tegljaču ili i nad njim. Prisutnost peljara na brodu je jasno označena sa međunarodnim pomorskim signalnim zastavama sa slovom H (hotel)

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Pomorski peljar


This article uses material from the Wikipedia article "Pomorski peljar", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht