powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Flora (biljke) (7048 views - Nature & Plants)

Cvjetana odnosno flora (latinski flos cvijet), biljni svijet uopće, za razliku od faune – životinjskog svijeta. Posebno, skup biljnih svojti pojedinog dijela Zemljine površine (kontinenta, geografskog područja, zemlje, oblasti) ili nekog određenog vremenskog razdoblja u prošlosti Zemlje, odnosno geološkog sloja, npr.: flora Europe, flora Sredozemlja, flora Dinarskog gorja, flora devona, flora karbona ili onaj biljni svijet koji se prilagodio životu u jednoj određenoj sredini, npr. morska flora, bakterijalna flora mlijeka, intestinalna flora. Prema sistematskoj pripadnosti pojedinih biljnih svojti govori se npr. o flori bakterija, flori alga, o vaskularnoj flori. S obzirom na množinu biljnih svojti govori se o područjima s više ili manje bogatom florom. Osobitim bogatstvom biljnih tipova odlikuje se n.pr. flora Balkanskog poluotoka. S genetskog se geografskog stajališta flore pojedinih dijelova Zemlje najbolje karakteriziraju flornim elementima. Proučavanjem flore pojedinih područja bavi se geobotanika.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Flora (biljke)

Flora (biljke)

Cvjetana [1][2][3][4] odnosno flora (latinski flos cvijet), biljni svijet uopće, za razliku od faune – životinjskog svijeta. Posebno, skup biljnih svojti pojedinog dijela Zemljine površine (kontinenta, geografskog područja, zemlje, oblasti) ili nekog određenog vremenskog razdoblja u prošlosti Zemlje, odnosno geološkog sloja, npr.: flora Europe, flora Sredozemlja, flora Dinarskog gorja, flora devona, flora karbona ili onaj biljni svijet koji se prilagodio životu u jednoj određenoj sredini, npr. morska flora, bakterijalna flora mlijeka, intestinalna flora. Prema sistematskoj pripadnosti pojedinih biljnih svojti govori se npr. o flori bakterija, flori alga, o vaskularnoj flori. S obzirom na množinu biljnih svojti govori se o područjima s više ili manje bogatom florom. Osobitim bogatstvom biljnih tipova odlikuje se n.pr. flora Balkanskog poluotoka. S genetskog se geografskog stajališta flore pojedinih dijelova Zemlje najbolje karakteriziraju flornim elementima.

Proučavanjem flore pojedinih područja bavi se geobotanika.

Više informacija

  1. Istarska enciklopedija Ivan Šugar: Ljudevit Rossi, hrvatski botaničar, pristupljeno 27. kolovoza 2011.
  2. Hrvatski zemljopis Klek - ogulinski kameni div (Radovan Kranjčev), broj 28, studeni 1997.
  3. Archive.org Ljudevit Rossi: Floristička istraživanja po jugoistočnoj Hrvatskoj , Poseban otisak iz Glasnika Hrvatskoga prirodoslovnoga društva godišta XXVII. 1915., Zagreb, 1915.
  4. Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu Dragutin Hirc: Slike iz hrvatske cvjetane. Sa 113 al., Zagreb, 1880.
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Flora (biljke).


This article uses material from the Wikipedia article "Flora (biljke)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant