powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Środek komunikacji (9343 views - Business & Office)

Środek komunikacji – nośnik (medium) procesu komunikacji – przekazywania (wymiany) informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka. Środki komunikacji można podzielić na środki komunikacji indywidualnej oraz środki masowego przekazu (mass media). Media indywidualne służą wymianie informacji ze ściśle oznaczonym adresatem (adresatami), zwykle o charakterze prywatnym. Media masowe pośredniczą w wymianie informacji z szeroką grupą osób, zwykle anonimową. Współcześnie podział ten może tracić na wyrazistości, wobec używaniu środków indywidualnych do celów masowych (np. spam czy listy dyskusyjne) i nabierania charakteru indywidualnego przez środki masowe (np. telewizja interaktywna, wideo na życzenie).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Środek komunikacji

Środek komunikacji

Ten artykuł dotyczy środka porozumiewania się. Zobacz też: środek transportu.

Środek komunikacji – nośnik (medium) procesu komunikacji – przekazywania (wymiany) informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka.

Środki komunikacji można podzielić na środki komunikacji indywidualnej oraz środki masowego przekazu (mass media). Media indywidualne służą wymianie informacji ze ściśle oznaczonym adresatem (adresatami), zwykle o charakterze prywatnym. Media masowe pośredniczą w wymianie informacji z szeroką grupą osób, zwykle anonimową. Współcześnie podział ten może tracić na wyrazistości, wobec używaniu środków indywidualnych do celów masowych (np. spam czy listy dyskusyjne) i nabierania charakteru indywidualnego przez środki masowe (np. telewizja interaktywna, wideo na życzenie).

Środki komunikacji indywidualnej

Środki komunikacji zbiorowej

 Osobny artykuł: środki masowego przekazu.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Środek komunikacji", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D