powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Elektronika cyfrowa (8002 views - Consumer products)

Elektronika cyfrowa – dziedzina elektroniki zajmująca się układami cyfrowymi, sygnałami cyfrowymi i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Elektroniczny układ cyfrowy charakteryzuje możliwość stabilnego (trwałego) przyjmowania jednego z dwóch, przyjętych konstrukcyjnie, poziomów napięcia elektrycznego odpowiadających stanom logicznym: 1 lub 0 (prawda lub fałsz). Dysponując takimi układami elektronicznymi, można budować różne bramki logiczne, które następnie można łączyć w rozmaite układy bramek logicznych spełniających dowolną funkcję logiczną. Dzięki miniaturyzacji układów elektronicznych możliwe jest wytwarzanie układów cyfrowych składających się z wielkiej liczby bramek logicznych (rzędu setek milionów, a nawet miliardów) upakowanych w strukturze jednego układu scalonego. Elektronika cyfrowa stworzyła podstawy do budowy współczesnych maszyn matematycznych – komputerów.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Elektronika cyfrowa

Elektronika cyfrowa

Elektronika cyfrowa – dziedzina elektroniki zajmująca się układami cyfrowymi, sygnałami cyfrowymi i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Elektroniczny układ cyfrowy charakteryzuje możliwość stabilnego (trwałego) przyjmowania jednego z dwóch, przyjętych konstrukcyjnie, poziomów napięcia elektrycznego odpowiadających stanom logicznym: 1 lub 0 (prawda lub fałsz). Dysponując takimi układami elektronicznymi, można budować różne bramki logiczne, które następnie można łączyć w rozmaite układy bramek logicznych spełniających dowolną funkcję logiczną. Dzięki miniaturyzacji układów elektronicznych możliwe jest wytwarzanie układów cyfrowych składających się z wielkiej liczby bramek logicznych (rzędu setek milionów, a nawet miliardów) upakowanych w strukturze jednego układu scalonego. Elektronika cyfrowa stworzyła podstawy do budowy współczesnych maszyn matematycznychkomputerów.This article uses material from the Wikipedia article "Elektronika cyfrowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library