powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ludność świata (10510 views - Countries & Continents)

Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. W 2018 populacja światowa liczyła ponad 7,6 mld. W 2015 najwięcej ludzi zamieszkiwało Azję (ok. 4,31 mld), następnie Afrykę (ok. 1,15 mld), Europę (ok. 745 mln), Amerykę Łacińską (ok. 617 mln), Amerykę Północną (ok. 356 mln bez Ameryki Środkowej i Karaibów) i Oceanię (ok. 37 mln). W ciągu roku na świecie rodzi się około 131 mln dzieci i w tym samym czasie umiera 55 mln osób, co daje średni przyrost 76 mln osób rocznie. Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki). Liczbę ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi, szacuje się na 108 miliardów, z czego około 7% żyje obecnie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ludność świata

Ludność świata

Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. W 2018 populacja światowa liczyła ponad 7,6 mld[1].

W 2015 najwięcej ludzi zamieszkiwało Azję (ok. 4,31 mld)[2], następnie Afrykę (ok. 1,15 mld)[3], Europę (ok. 745 mln)[4], Amerykę Łacińską (ok. 617 mln)[5], Amerykę Północną (ok. 356 mln[6] bez Ameryki Środkowej i Karaibów) i Oceanię (ok. 37 mln)[7]. W ciągu roku na świecie rodzi się około 131 mln dzieci i w tym samym czasie umiera 55 mln osób, co daje średni przyrost 76 mln osób rocznie[8].

Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki).

Liczbę ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi, szacuje się na 108 miliardów, z czego około 7% żyje obecnie[9].

Tempo przyrostu ludności świata

Liczba ludzi (mln) Rok Przyrost
0,01 ok. 70 000 p.n.e.[10][11]
5 ok. 10 000 p.n.e.[12]
10 ok. 5000 p.n.e.[12] (podwojenie po 5000 lat)
25 ok. 2000 p.n.e.[12]
50 ok. 1000 p.n.e.[12]
250 ok. 1 n.e.[12]
300 ok. 500 n.e.[12]
350 ok. 1000[12]
400 ok. 1250[12]
500 ok. 1500[12] (podwojenie po 1500 latach)
750 ok. 1750[12]
1000 ok. 1820 (podwojenie po 320 latach)
2000 ok. 1930 (podwojenie po 110 latach)
3000 1960[13] (1 miliard po 30 latach)
4000 1974[13] (podwojenie po 44 latach)
5000 1987[14] (1 miliard po 13 latach)
6000 1999[15] (1 miliard po 12 latach)
7000 2011[a] (1 miliard po 12 latach)
8000 ok. 2024[16] (podwojenie po 50 latach)
9000 ok. 2043[b] (1 miliard po 19 latach)

Najludniejsze kraje świata

Dane według amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (dotyczą lipca podanego roku)[17]

Lp. Kraj Ludność w milionach
1950 1960 1999 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2015 2016
Świat 2520 3040 6017 6503 6580 6659 6737 6894 6974 7050 7256 7323
1. Chiny 572 667,1 1252,7 1306,3 1314 1317,2 1330 1340 1344 1347,2 1360,7 1373,5
2. Indie 397 448,2 1037 1140 1157 1168 1174 1184 1192 1205,1 1236,3 1266,9
UE ? ? 490,4 491 493 495,8 499,85 502,1 504,2 505,7 513,9
3. USA 165 180 279 295,7 298,4 301,25 303,8 310,2 311,5 314,3 323,4 324
4. Indonezja 85 91,9 210,6 242,0 245,4 232,4 237,5 243 245 247,6 257,0 258,3
5. Brazylia 59 72,78 172 186,1 188,4 189,3 191,9 201,1 202,9 204 207 205,8
6. Pakistan 40 45,97 141,26 162,4 165,8 164,4 167,8 177,3 184,6 187,8 186,3 202
7. Nigeria 37 46 120,78 128,8 131,8 147 138,3 152,2 154,25 156,7 170,1 186,1
8. Bangladesz 38,12 50,1 127,26 144,3 147,4 143,95 153,5 158 162,4 165,3 156,0 156,2
9. Rosja 100 119,94 146,3 143,4 142,9 142,1 140,7 139,4 141,6 143,2 144,1 142,4
10. Japonia 83 92,5 126,65 127,4 127,5 127,77 127,3 126,8 127 126,5 126,9 126,7
11. Meksyk 33,3 38,42 98,54 106,2 107,4 109,22 110 112,5 113,3 114,6 116,9 123,2
12. Filipiny 19,7 26,15 75,67 87,9 89,5 88,6 92,7 96,8 98,3 99,7 100,7 102,6
13. Etiopia 17,6 22,6 63,89 74,3 76 77,71 79,5 82,9 84,7 86 99,5 102,4
14. Wietnam 27 37,74 76,6 83,5 84,4 84,22 86,1 87 88,5 88,8 90,0 95,3
15. Egipt 19 28 66,4 74,5 76,89 81,7 83 84,2 85,5 86,4 91,9 94,7

Wzrost ludności świata i poszczególnych kontynentów

Europa Azja Ameryka Północna Ameryka Łacińska Afryka Oceania Świat
Rok Ludność w milionach
2012 726 4192 402 620 1039 38 7022
2011 735 4154 389 605 1015 36 6945
2008 730 4085 337 577 973 34 6736
2007 731 4042 330 572 965 34 6658
2005 731 3938 332 558 922 33 6515
2000 729 3705 316 523 821 31 6118
1995 727 3430 299 481 707 29 5673
1990 721 3181 284 444 637 27 5295
1985 706 2888 269 401 541 25 4830
1980 693 2636 256 364 480 23 4450
1975 676 2398 246 322 408 21 4072
1970 657 2139 232 288 364 20 3700
1965 634 1899 220 250 314 18 3330
1960 605 1704 204 220 282 16 3040
1955 575 1542 187 191 247 14 2760
1950 547 1399 172 167 221 13 2520
1925 425 1175 102 140 155 10 1990
1900 408 947 82 74 130 6 1650
1850 276 809 26 38 111 2 1260
1800 203 635 7 24 107 2 980
1750 163 502 2 16 106 2 790
1700 600
1650 100 330 100
1500 450
1100 50 80 0,5 5 70 2 350
1 250
Państwa świata według liczby ludności (w 2011 roku)
Gęstość zaludnienia [osób/km²] – stan z 1994
Stałe źródła światła w nocy
Umieralność na 1000 mieszkańców w ciągu roku
Urodzenia na 1000 mieszkańców w ciągu roku
Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń w ciągu roku
Współczynnik przyrostu naturalnego [‰]
Mediana wieku w poszczególnych krajach (mediana światowa to 27,6 lat)
PKB na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Ludność świata", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Countries & Continents

3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,