powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dobra (ekonomia) (7061 views - Business & Office)

Dobra (l.poj. dobro) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Proces zużywania nabytych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Przykładem dobra może być samochód, działka budowlana, chleb, praca naukowa, seans filmowy, program komputerowy, energia elektryczna.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Dobra (ekonomia)

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Proces zużywania nabytych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją.

Przykładem dobra może być samochód, działka budowlana, chleb, praca naukowa, seans filmowy, program komputerowy, energia elektryczna.

Podział dóbr

Klasyczny podział dóbr Możliwość wyłączenia z konsumpcji
TAK NIE
Konkurencyjność w konsumpcji TAK dobra prywatne: żywność, ubrania, komputery wspólne zasoby: środowisko naturalne
NIE dobra klubowe: szkoły prywatne, teatry, kina, kluby dobra publiczne: obrona narodowa, policja, straż pożarna

Ekonomiści dzielą dobra na:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Dobra (ekonomia)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D