powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wojownik (6856 views - History & Epochal Times)

Wojownik (dawniej: woj) – osoba zajmująca się walką (niekoniecznie profesjonalnie). W społeczeństwach plemiennych w toczenie wojen bywała zaangażowana cała męska część populacji, np. u Gurkhów, Maorysów oraz w dawnych plemionach celtyckich, germańskich i słowiańskich. W bardziej rozwiniętych społeczeństwach wojownicy często tworzyli własną kastę lub stan. W czasach feudalizmu wasalowie formowali samodzielną klasę wojowników – rycerzy, mimo że w walce uczestniczyli także przedstawiciele innych stanów. Wojownicy zawodowi to ludzie opłacani należący do jednej z dwóch kategorii: żołnierz, gdy walczy w imieniu swojego państwa: najemnik, gdy jego służba ma charakter czysto komercyjny i nie ma związku z narodowością danej osoby.Ocena osoby uczestniczącej w aktach przemocy jest subiektywna i w dużej mierze zależy od okoliczności. W wielu przypadkach istnieją trudne do rozstrzygnięcia spory co do faktu, czy dana osoba jest lub była chuliganem, gangsterem, terrorystą, rebeliantem, bojownikiem o wolność, najemnikiem czy żołnierzem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wojownik

Wojownik

Ten artykuł dotyczy osoby zajmującej się walką. Zobacz też: inne znaczenie terminu Wojownik i Wojownicy.

Wojownik (dawniej: woj) – osoba zajmująca się walką (niekoniecznie profesjonalnie).

W społeczeństwach plemiennych w toczenie wojen bywała zaangażowana cała męska część populacji, np. u Gurkhów, Maorysów oraz w dawnych plemionach celtyckich, germańskich i słowiańskich. W bardziej rozwiniętych społeczeństwach wojownicy często tworzyli własną kastę lub stan[1].

W czasach feudalizmu wasalowie formowali samodzielną klasę wojowników – rycerzy, mimo że w walce uczestniczyli także przedstawiciele innych stanów.

Wojownicy zawodowi to ludzie opłacani należący do jednej z dwóch kategorii:

  • żołnierz, gdy walczy w imieniu swojego państwa:
  • najemnik, gdy jego służba ma charakter czysto komercyjny i nie ma związku z narodowością danej osoby.

Ocena osoby uczestniczącej w aktach przemocy jest subiektywna i w dużej mierze zależy od okoliczności. W wielu przypadkach istnieją trudne do rozstrzygnięcia spory co do faktu, czy dana osoba jest lub była chuliganem, gangsterem, terrorystą, rebeliantem, bojownikiem o wolność, najemnikiem czy żołnierzem.

Kodeks wojownika

W wielu społecznościach w których występują wyspecjalizowane klasy wojowników, wykształcono kodeksy etyczne, aby wojownicy nie stali się zagrożeniem dla społeczeństwa. Kodeksy wojownika często posiadają elementy wspólne i zazwyczaj przywiązują dużą wagę do wierności, odwagi i honoru. Przykładowe kodeksy to:

  1. Kantorowski J., (2003) Wychowanie w duchu tradycji kawaleryjskich, Kraków, ​ISBN 978-83-927669-0-2


This article uses material from the Wikipedia article "Wojownik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age