powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wiwarium (8723 views - Animals)

Wiwarium – ogólna nazwa sztucznego pomieszczenia służącego do przetrzymywania drobnych zwierząt lub roślin w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, w celu ich prezentacji, chowu, hodowli lub badań. Do wiwariów nie zalicza się akwariów i wolier dla ptaków. Rozróżniane są następujące wiwaria: egzotarium – dla zwierząt egzotycznych (lądowych, wodnych, lądowo-wodnych) terrarium – dla drobnych zwierząt lądowych (np. jaszczurek) serpentarium – dla węży i innych gadów akwaterrarium – dla zwierząt lądowo-wodnych (np. dla żółwi) herpetarium – dla gadów i płazów, paludarium – dla zwierząt i roślin błotnych, riparium – naśladujące brzeg zbiornika wodnego, głównie rzeki, insektarium – dla owadów, formikarium – dla kolonii mrówek, termitiera – dla termitów.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wiwarium

Wiwarium

Ten artykuł dotyczy wiwarium dla zwierząt. Zobacz też: Vivarium starożytnego ośrodka naukowego i klasztoru.

Wiwarium – ogólna nazwa sztucznego pomieszczenia służącego do przetrzymywania drobnych zwierząt lub roślin w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, w celu ich prezentacji, chowu, hodowli lub badań. Do wiwariów nie zalicza się akwariów i wolier dla ptaków[1].

Rozróżniane są następujące wiwaria:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Wiwarium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus