powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Arcymistrz (12614 views - Entertainment)

Arcymistrz – tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Arcymistrz

Arcymistrz

Ten artykuł dotyczy tytułu nadawanego szachistom. Zobacz też: tytuły klasyfikacyjne w brydżu sportowym.

Arcymistrztytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.

Zasady nadawania tytułu

W 1914 roku car Rosji Mikołaj II, chcąc uhonorować najsilniejszych szachistów świata uczestniczących w turnieju w Petersburgu, nazwał ich arcymistrzami. Tego zaszczytu dostąpili: Emanuel Lasker, Jose Raul Capablanca, Aleksandr Alechin, Siegbert Tarrasch i Frank Marshall. Ze względu na rangę tego wydarzenia przyjmuje się, że były to pierwsze honorowe nominacje arcymistrzowskie, jakkolwiek arcymistrzami nazywano wybitnych szachistów już wcześniej.

W 1950 roku FIDE unormowała zasady przyznawania tytułu arcymistrza i nadała tytuły najwybitniejszym szachistom za bieżące i wcześniejsze osiągnięcia. Zaszczytu tego dostąpiło wówczas 27 szachistów:

Tytuły arcymistrzyń kobiecych po raz pierwszy nadano w 1976 roku, otrzymało je wówczas 12 szachistek: Nana Aleksandria, Jelizawieta Bykowa, Nona Gaprindaszwili, Natalia Konoplewa, Walentyna Kozłowska, Ałła Kusznir, Milunka Lazarević, Irina Lewitina, Olga Rubcowa, Ludmiła Rudenko, Marta Szul i Tatiana Zatułowska.

Obecnie tytuł jest nadawany, gdy szachista w określonym czasie osiągnął trzy wartościowe rezultaty (tzw. normy) w turniejach międzynarodowych z udziałem arcymistrzów. Tytuł może być również przyznany za inne wybitne osiągnięcia, np. za zakwalifikowanie się do turnieju bądź meczów pretendentów, czy też za zdobycie tytułu mistrza świata juniorów. Poza tytułem arcymistrza FIDE przyznaje również mniej prestiżowe tytuły mistrza międzynarodowego, mistrza FIDE i kandydata na mistrza FIDE oraz analogiczne tytuły kobiece: arcymistrzyni, mistrzyni międzynarodowej, mistrzyni FIDE i kandydatki na mistrzynię FIDE. Kobiety mogą również zdobywać – na takich samych zasadach, jak mężczyźni – tytuły arcymistrza i mistrza międzynarodowego. Międzynarodowa Federacja Szachowa przyznaje również tytuł arcymistrza zawodniczce, która zdobyła tytuł mistrzyni świata.

W 1959 r. Bobby Fischer w wieku piętnastu lat (dokładnie mając 15 lat, 6 miesięcy i 1 dzień) otrzymał tytuł arcymistrzowski za zakwalifikowanie się do turnieju pretendentów. Od tego czasu kilkanaścioro młodych szachistów zostało arcymistrzami w jeszcze młodszym wieku, m.in. najsilniejsza szachistka świata, wówczas piętnastoletnia Judit Polgár (15-4-28) i ukraiński junior Siergiej Kariakin, który w 2002 r. został arcymistrzem mając dwanaście lat (12-7-0).

Najmłodsi arcymistrzowie

Lista obejmuje zawodników poniżej 15. roku życia.
stan na dzień 15.01.2019

Lp Zawodnicy Data urodzenia Wiek w dniu zdobycia
ostatniej normy *
Rok nadania
tytułu
1 Siergiej Kariakin 12.01.1990 12 – 7 – 0 2002
2 Gukesh D. 29.05.2006 12 - 7 - 17 2019
3 Parimarjan Negi 09.02.1993 13 – 4 – 22 2006
4 Magnus Carlsen 30.11.1990 13 – 4 – 27 2004
5 Wei Yi 02.06.1999 13 – 8 – 23 2013
6 Bu Xiangzhi 10.12.1985 13 – 10 – 13 1999
7 Samuel Sevian 26.12.2000 13 – 10 – 27 2014
8 Richárd Rapport 25.03.1996 13 – 11 – 15 2010
9 Tejmur Radżabow 12.03.1987 14 – 0 – 14 2001
10 Rusłan Ponomariow 11.10.1983 14 – 0 – 17 1997
11 Wesley So 09.10.1993 14 – 1 – 28 2007
12 Étienne Bacrot 22.01.1983 14 – 2 – 0 1997
13 Jorge Cori Tello 30.07.1995 14 – 2 – 0 2010
14 Illa Nyżnyk 27.09.1996 14 – 3 – 2 2010
15 Maxime Vachier-Lagrave 21.10.1990 14 – 4 – 0 2005
16 Péter Lékó 08.09.1979 14 – 4 – 22 1994
17 Hou Yifan 27.02.1994 14 – 6 – 2 2008
18 Anisz Giri 28.06.1994 14 – 7 – 2 2009
19 Jurij Kuzubow 26.01.1990 14 – 7 – 12 2004
20 Dariusz Świercz 31.05.1994 14 – 7 – 29 2009
21 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 23.02.1990 14 – 10 – 0 2004
22 Daniił Dubow 18.04.1996 14 – 11 – 14 2011
23 Ray Robson 25.10.1994 14 – 11 – 16 2010
24 Fabiano Caruana 30.07.1992 14 – 11 – 20 2007
25 Samwel Ter-Sahakian 19.09.1993 14 – 11 – ? 2009

* Wiek w dniu zdobycia ostatniej normy (lata – miesiące – dni), o ile w dniu tym zawodnik był uprawniony do otrzymania tytułu arcymistrza (czyli posiadał ranking min. 2500 aktualnie lub w przeszłości bądź też jego ranking spełniał ten warunek „wirtualnie”).

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Arcymistrz", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment