powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Profilaktyka zdrowotna (9555 views - Medical & Health)

Profilaktyka zdrowotna – działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Wyróżniamy następujące fazy: profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe) profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna – działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżniamy następujące fazy:

  • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
  • profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka
  • profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe)
  • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Profilaktyka zdrowotna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical