powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rokowanie (6531 views - Medical & Health)

Rokowanie, inaczej prognoza – przewidywanie rozwoju wypadków, postępów i następstw jakichś uprzednich zdarzeń, zjawisk i faktów dokonywane zwykle na podstawie uprzednich badań, doświadczeń, obserwacji lub innych czynników mających wpływ na rozwój danego zjawiska. Termin często stosowany zwłaszcza w medycynie do określenia przewidywanych następstw danej jednostki chorobowej. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyleczenia danego schorzenia może w skrajnym przypadku oznaczać przewidywaną śmierć chorego.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Rokowanie

Rokowanie

Nie mylić z: rokowania.

Rokowanie, inaczej prognoza – przewidywanie rozwoju wypadków, postępów i następstw jakichś uprzednich zdarzeń, zjawisk i faktów dokonywane zwykle na podstawie uprzednich badań, doświadczeń, obserwacji lub innych czynników mających wpływ na rozwój danego zjawiska.

Termin często stosowany zwłaszcza w medycynie do określenia przewidywanych następstw danej jednostki chorobowej. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyleczenia danego schorzenia może w skrajnym przypadku oznaczać przewidywaną śmierć chorego.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Rokowanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical