powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Język obcy (7824 views - Entertainment)

Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych krajach (np. Japonia) obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, w innych panuje pod tym względem większa dowolność. W Europie w 13 krajach angielski jest przedmiotem obowiązkowym, uczy się go 90% uczniów.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Język obcy

Język obcy

Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych krajach (np. Japonia) obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, w innych panuje pod tym względem większa dowolność. W Europie w 13 krajach angielski jest przedmiotem obowiązkowym, uczy się go 90% uczniów[1].

Nauka języka obcego w polskim systemie szkolnictwa

Zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązkowym przedmiotem jest "język obcy nowożytny". W III klasie gimnazjum przewidziany jest egzamin sprawdzający umiejętności w ramach tego przedmiotu[2].

Znajomość języków obcych i ich wykorzystywanie na co dzień nie tylko ułatwia komunikowanie się, ale ma także znaczący wpływ na polepszenie wynagrodzenia[3].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Język obcy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment