powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Antropologia (8761 views - Human)

Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty: antropologię fizyczną zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka; antropologię kulturową (antropologia społeczna) zajmującą się człowiekiem w społeczności (zbliżony do socjologii).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Antropologia

Antropologia

Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka[1]. Ma dwa podstawowe nurty:

Działy antropologii

Z uwagi na pole zastosowań lub zasadniczy przedmiot uwagi wyróżnia się między innymi następujące działy antropologii:

Znani badacze

  1. Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madison: About Anthropology (ang.). [dostęp 2013-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  2. Antropologia kulturowa (pol.). Onet.pl. [dostęp 2013-06-14].
  3. Zakład Antropologii Słowa. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2013-06-14].
  4. Specjalność: kultura wizualna (pol.). Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2013-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu].


This article uses material from the Wikipedia article "Antropologia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D